Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Opakovaný náběh 4. bloku EDU

3.1.2019

Loňský rok byl pro EDU docela příznivý, nicméně sem tam se vyskytly technické problémy, pojďme se k jednomu z nich vrátit.

Začátkem listopadu 2018 končila odstávka čtvrtého bloku, blok se začal najíždět, v průběhu náběhu se při prováděných kontrolách a zkouškách zjistila malá netěsnost v parogenerátoru, blok bylo nutné odstavit, vychladit a provést opravu. K čemu došlo.

Jednou ze základních podmínek jaderné bezpečnosti je udržení funkčních, tedy těsných bariér proti šíření radioaktivních látek. Hlavní bariéry jsou hermetické pokrytí jaderného paliva, tlakové rozhraní primárního okruhu a hermetická obálka – kontejnment.  Stav a těsnost bariér se sleduje trvale řadou více nezávislých měřicích metod. Měří se radioaktivita primárního chladiva, radioaktivita páry i vody sekundárního okruhu, kontroluje se tlakový stav kontejnmentu. A právě měření tzv. „odluhové vody“ parogenerátoru, indikovalo při najíždění 4. bloku změnu parametrů, což signalizovalo nějaký problém.  Laskavý čtenář jistě ví, že kolem jednoho reaktoru je 6 parogenerátorů. V každém z parogenerátorů prochází primární chladivo o tlaku 12,5 MPa  více než 5000 trubičkami, které ohřívají sekundární vodu až do varu a vzniku páry.  Tlakový rozdíl mezi primárním a sekundárním okruhem je nějakých 5 MPa. A pokud je některá trubička netěsná, projeví se to průnikem primární vody do sekundárního okruhu.  Aktivita média se kontinuálně měří a kontroluje, tato měření patří do oblasti technologické radiační kontroly. V projektu EDU jsou tři různé kontinuální nezávislé měřicí systémy pro sledování aktivity v parogenerátorech, aktivity páry i sekundární vody. V tomto případě se indikace týkala jednoho z těchto měření. Hodnota dosáhla tzv. vyšetřovací úroveň a energetici začali v souladu s předepsanými postupy konat.

Technici začali pátrat a podezření padlo na jeden z parogenerátorů. Metoda vyhledávání netěsnosti je principiálně jednoduchá.  Po odstavení a vychlazení bloku se parogenerátor po sekundární straně natlakuje dusíkem a sleduje se, jestli se na primární straně (pro znalce v primárním kolektoru) neobjeví bublinky. A to se taky stalo. Bublinky ukazovaly na skupinu trubiček. Následovala detailní kontrola stavu podezřelých trubiček, netěsná trubička byla nalezena a zaslepena. 

Zeptáte se jistě: „A to se nemůže kontrolovat již při odstávce?“  

Ano, může a taky se kontroluje. Kontroluje se v rámci tzv. plánu provozních kontrol, ale kontroluje se postupně vždy jen část trubiček. Ono zkontrolovat na jednom bloku pokaždé všech 30 000 trubiček není časově možné a tak se kontroluje při každé odstávce jen část. Tady se zřejmě netěsnost otevřela až po několikeré změně tlaku v parogenerátoru.

Ona ta netěsnost byla na hranici měřitelnosti. Je to jen důkaz toho, že zejména systémy průběžné kontroly stavu bariér za provozu jsou funkční. Technici se zachovali příkladně. Objevilo se podezření na problém, blok odstavili a konali podle předem připravených postupů.

Inu elektrárna má za sebou více než třicet let provozu a to se dá očekávat sem tam nějaký problém způsobený provozem. Podstatné je být vždy ve střehu. Tady dukovanští ukázali, že jsou připraveni.

Všem čtenářům Zrcadla přeji pěkný a úspěšný rok 2019.

Aleš John, OBK  při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany