Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Reaktor CANDU - Jak to jde i jinak

Reaktor CANDU - Jak to jde i jinak

16.9.2019

OBK měla možnost se seznámit při pracovní cestě do Kanady s jadernou technologií CANDU (CANada Deuterium Uranium). Reaktory CANDU byly vyvinuty koncem sedmdesátých let v Kanadě a jsou v provozu mimo Kanadu také v Argentině, Rumunsku, Koreji, Pákistánu, Indii a Číně.

 

Tato technologie je zajímavá tím, že vychází plně z „domácích zdrojů a znalostí".

Palivem je přírodní uran. Tedy ke štěpení se využívá oněch cca 0,7 % U 235 v přírodním uranu. Zásoby uranové rudy má Kanada veliké a chemická úprava na získání kysličníku uranu je poměrně jednoduchá a protože se neobohacuje, odpadá dlouhý a technologicky složitý a také drahý proces obohacování (pro srovnání - reaktory v Dukovanech pracují s obohacením 3-5%).  Reaktor CANDU nemá tlakovou nádobu reaktoru, jak známe z Dukovan. Je tvořen soustavou tlakových kanálů. Celkem je jich 480 o průměru 10 cm. K moderování se používá těžká voda, která cirkuluje v samostatné nádobě, kterou prochází tlakové kanály s palivem. Chladivem primárního okruhu je také těžká voda. Palivo se v reaktoru vyměňuje za provozu. I když se technologie na první pohled zdá komplikovaná, vše je přístupné a vše lze vyměnit.  A s výměnou třeba tlakových kanálů se počítá po třiceti letech provozu. Proběhne vlastně taková totální rekonstrukce a celá primární část je prakticky nová. A co je podstatné, vše je vyrobitelné v Kanadě.

Na vzdálené podobenství si pamětníci vzpomenou v souvislosti s elektrárnou A1 v Jaslovských Bohunicích, která pracovala také s přírodním uranem a byla moderována těžkou vodu, a i palivo se měnilo za provozu. Ale další konstrukce a chlazení byly jiné koncepce.

Nechci CANDU vychvalovat ani zatracovat, je to prostě jiný přístup. Přístup totální samostatnosti a nezávislosti na zahraničních dodavatelích. A to prosím, bez zázemí nějakých jaderných vojenských programů jako u jiných výrobců jaderných bloků.

Ještě jedna informace, která mne zaujala. Jako všude v jaderném světě je problém kam s použitým palivem. Kanadská koncepce je podobná té české, tedy skladovat na lokalitě a pak uložit v hlubinném úložišti. Nicméně místo, kde se začne dělat geologický průzkum, se vybírá z nabídek lokalit. Zatím mají sedm lokalit, které jim místní obyvatelstvo nabídlo jako potenciální místa pro hlubinné úložiště.

Inu jiná země, jiný přístup.

Aleš John, předseda OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany