Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Restart výstavby nového jaderného bloku

25.2.2019

Ve čtvrtek 21. února uspořádal Hospodářský výbor PS PČR spolu s místopředsedou PS PČR Vojtěchem Filipem Mezinárodní energetické fórum. Mimo poslanců, členů vlády a představitelů průmyslu se zúčastnili i členové diplomatického sboru a zástupci potenciálních dodavatelů nových jaderných bloků v ČR. Vybírám to podstatné z vystoupení pana premiéra Babiše a nového vládního zmocněnce pro jadernou výstavbu Jaroslava Míla.

Premiér Andrej Babiš oznámil průlomové vyhlášení restartu nové výstavby jaderných bloků v ČR.  Stavět nový jaderný blok bude ČEZ. Byla vyhlášena změna ve složení Stálého výboru pro jadernou energetiku. Tento výbor bude mít nyní 22 členů, povede jej premiér a jeho výkonným zástupcem v něm bude vládní zmocněnec. Členové budou ministři MPO, Financí, Životního prostředí, předseda DR ČEZ, GŘ ČEZ, předsedkyně SUJB a zástupci jednotlivých parlamentních stran.

Nový vládní zmocněnec Jaroslav Míl podrobně vysvětlil další změny. Musíme budovat energetiku, která bude bezpečná, spolehlivá a nezávislá na okolním prostředí. Musíme budovat energetiku pro minimálně zbytek tohoto století, která zajistí dlouhodobou energetickou soběstačnost a nezávislost. Vycházíme ze situace, kterou již dnes známe.

Tedy: dosluhující uhelné elektrárny, které ale dosud spolehlivě regulují elektrizační soustavu. Závazek neprolomení těžebních limitů energetického uhlí. Závazky pro snižování emisí skleníkových plynů a situaci v okolních státech, která bude vylučovat možnosti dovozů elektrické energie. Dříve nebo později dojde také k dosloužení čtyř jaderných bloků v Dukovanech. K tomu přistupuje samostatná otázka teplárenství a centrálního zásobování teplem.

Budoucí energetika bude proto postavena na jaderné energii a obnovitelných zdrojích. Je tedy především nezbytné pečlivě definovat parametry nových jaderných bloků, říká Jaroslav Míl a dále představuje svůj nový koncept výstavby nových jaderných bloků. Investorem nové výstavby bude 100% dceřiná společnost ČEZ určená jen pro výstavbu a zodpovědná za její výsledek. Tato společnost uzavře se státem smlouvu o výstavbě nových bloků. V ní budou definovány parametry nových bloků, cena, termíny, garance a také neohrožení zájmů akcionářů. Stát bude garantovat vnější podmínky pro naplnění této smlouvy. Při takové organizaci výstavby lze očekávat, že investor dokáže zajistit financování za stejných podmínek, jaké by získal stát. Tato smlouva by měla být uzavřena ještě v letošním roce.

Výstavba bude rozdělena do čtyř hlavních etap. 

Do roku 2021: získání EIA pro EDU, prodloužení EIA pro ETE a získání povolení SUJB pro umístění nových jaderných bloků.

Do roku 2022: územní rozhodnutí. Zahájení výběru dodavatele a jeho ukončení do roku 2024.

Stavební povolení, včetně povolení SUJB pro první stavěný blok, by mělo být do roku 2028. Spouštění nového bloku do roku 2035.

Jaroslav Míl vyzýval k přepečlivé přípravě a k poučení z chyb na podobných stavbách ve Finsku, Bulharsku, Slovensku, Francii i USA.

 

Zaznělo tedy z nejvyšších míst konkrétní, jasné vyhlášení, kompetence, cíle i základní způsob organizace výstavby. Jedním slovem zaznělo, že stavět chceme a rámcově víme jak.

Teď zbývá již jen ta drobnost: pochlapit se a proměnit slova v činy.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany