Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Setkání pracovníků českých a slovenských jaderných elektráren ve Valči

15.4.2019

Setkávání pracovníků stejných profesí, výměna zkušeností a osobní přátelství pracovníků z různých podniků jsou u každé profese velice přínosné. Nakonec ne nadarmo se chodilo vandrem do světa. V provozu jaderných elektráren to platí mnohonásobně.

V dřívějších dobách, v období výstavby EDU a přípravy provozního personálu byla většina pracovníků z Dukovan na Slovensku v Jaslovských Bohunicích buď na stáži, nebo na zapracování, popřípadě na vzdělávacím a zaškolovacím kurzu. Mnoho pracovníků přešlo z Bohunic do Dukovan a posléze do Mochovců nebo Temelína. Při takovém „cestování” vznikala profesní přátelství na celý život. Každý z Dukovanských věděl, kdo je na jeho paralelní pozici v Bohunicích a naopak. A případný telefonát s prosbou o radu nebo konzultaci byl potom velmi jednoduchý. Celé profesní skupiny - údržbáři, chemici, dozimetristé, fyzici atd., se v počátcích provozu EDU pravidelně setkávali a vyměňovali si zkušenosti.

V devadesátých letech tyto kontakty tak nějak ochládaly a ochládaly, až nakonec téměř ustaly.  Lidé sice věděli kdo je ten jejich protějšek, ale už se nepotkávali a mnohdy ani nevěděli, jak ten jejich kolega vypadá. A to je velmi špatné.

Když se ujal před dvěma lety řízení jaderné divize ČEZ ředitel Bohdan Zronek, tuto skutečnost si uvědomil a inicioval obnovu pravidelných setkávání jaderníku Česka a Slovenska.

První setkání se uskutečnilo na Slovensku v Kaštieli Mojmírovce u Nitry 19. a 20. dubna 2018.  Druhé bylo letos 28. - 29. března ve Valči. Obě setkání pod názvem Nuclear Encounter připravila společnost ALVEDA.

Ve Valči se na sto jaderníků, tedy provozovatelé deseti jaderných bloků na Slovensku a v Česku ve společnostech ČEZ  a Slovenské elektrárně  a jejich dodavatelé, sešlo, aby si vzájemně podebatovali o tom, co se u nich událo za poslední rok a co je čeká v letech buducích. Téma letošního setkání bylo „Jsou dodavatelé připraveni naplnit výzvy provozovatelů jaderných bloků?“.

Setkání bylo zahájeno ve čtvrtek odpoledne neformálními a individuálními diskusemi. Pro zájemce byla připravena prohlídka JE Dukovany. Vlastní konferenci bylo věnováno páteční dopoledne. Po zahájení řediteli Jaroslavem Holubcem a Bohdanem Zronkem vystoupil vládní zmocněnec pro novou jadernou výstavbu Jaroslav Míl. V dalším programu přednesli své příspěvky F. Prokop, M. Ležovič, A.Piagentini, J. Kruml, J. Hledík, Z. Čančura, J. Borák, M. Jašek, D. Líška, P. Andraško a R. Korpa.

V závěrečném hodnocení konference si oba ředitelé a vrchní jaderníci  ČEZ i Slovenských elektráren Jaroslav Holubec a Bohdan Zronek slíbili, že „za rok znovu a na Slovensku“.

 

Aleš John, OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany