Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
WIN Czech - Ženy v jádře

WIN Czech - Ženy v jádře

30.1.2019

Rozhovor s předsedkyní Žen v jádře, s paní Larisou Dubskou.

Povídal jsem si s paní Larisou Dubskou, předsedkyní WIN ČR, o tomto sdružení, o jejich poslání a činnosti, přáních a plánech.

Larisa Dubská vystudovala Moskevský energetický institut. Začala pracovat jako reaktorový fyzik na JE Dukovany. Později přešla do třebíčské společnosti ENVINET, kde řídila zahraniční projekty. Dnes je ředitelkou marketingu a komunikace ve společnosti NUVIA  rovněž v Třebíči.

Sdružení WIN – Women In Nuclear – Ženy pracující v jaderných oborech – vzniklo v roce 2000 jako jedna ze sekcí České nukleární společnosti (ČNS). Sdružuje především ženy působící v jaderné energetice, na vysokých školách tohoto zaměření, ve výzkumu, školství a všude tam, kde se k mírovým účelům využívá ionizující záření a radionuklidy. 

Posláním Sdružení je objektivní informování veřejnosti o situaci v jaderné energetice.

Ve sdružení je na šedesát žen, které pracují v jaderné oblasti. Zejména v ČEZ na jaderných elektrárnách, ve výzkumu ÚJV a SURO, na ČVUT, ve společnostech SURAO, Rolls-Royce, ČEZ Energoservis, ALTA, NUVIA a dalších.

Minulý týden 17.1. se členky sdružení WIN sešly na výroční schůzi v Třebíči, při níž hodnotily svou činnost a osnovaly plány do budoucna. Mimo tuto výroční schůzi se členky sdružení čas od času schází a informují se o aktuální situaci na svých pracovištích a novinkách v jaderné oblasti.  Organizují též exkurze na zajímavá „jaderná“ pracoviště.

Dát do schůzek větší pravidelnost a také rozšiřovat členskou základnu, i toto patří do plánů na letošní rok. Winky mají v plánu návštěvu Informačního centra EDU a také se chystají zabrousit do oblasti zdravotnictví.  Připravují exkurzi do diagnostického centra pozitronové emisní tomografie (PET) na Onkologickém ústavu v Brně.  Také se plánuje obnovit pravidelná setkání s WIN Slovensko. A k tomu všemu je Larisa Dubská členkou mezinárodního boardu WIN Global. WIN totiž působí ve stovce zemí na 6 kontinentech a čítá tak přes 35 tisíc členek po celém světě.

Svými aktivitami přispívá sdružení WIN k propagování a vysvětlování jaderných záležitostí. Ono totiž toho vysvětlování není nikdy dost. Někdy dokonce ten ženský efekt přispívá k pochopení jaderných otázek mnohem účinněji než exaktní mužský přístup.  Přejme jim v jejich práci hodně úspěchu a držme palce.


Aleš John, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany