Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Aktuální situace v JE Dukovany

Aktuální situace v JE Dukovany

20.3.2020

Korona virus hýbe světem a je prakticky jediným diskusním tématem na všech úrovních. V této souvislosti se nelze vyhnout otázce a co Jaderná elektrárna v Dukovanech?

Jaderná bezpečnost totiž mimo jiné také znamená, že pokud je jaderné palivo na lokalitě, je zajištěna kvalifikovaná obsluha. Tedy znalá a certifikovaná. Tento certifikát uděluje SUJB po složení „státních zkoušek“.

Takže obsluha blokové dozorny a řízení provozu musí být zajištěna kvalifikovaným personálem. A to za všech provozních režimů. Tedy, bez ohledu na to, jestli je reaktor v provozu, nebo v odstávce. Prostě pokud je v reaktoru nebo bazénu skladováno jaderné palivo, musí být na blokové dozorně kvalifikovaný personál. Tento personál potom zajišťuje tři základní požadavky na jadernou bezpečnost.  Těmi jsou: za každé okolnosti mít pod kontrolou řízenou štěpnou reakci a odstavení reaktoru, zajištění odvodu zbytkového tepla při odstavení reaktoru a zajištění plné funkčnosti bezpečnostních bariér proti šíření radioaktivních látek.

V souvislosti s karanténními opatřeními s koronavirem však vzniká velmi nestandardní situace. Pokud by měl být personál v „karanténě“, muselo by vedení JE přijmout velmi nestandardní opatření.

Zatím je EDU v tzv. „nedělním režimu“, tedy kdo nezbytně nemusí být na pracovišti, je doma jako v neděli.

Situace je o to složitější, že nyní probíhá odstávka pro výměnu paliva, kontroly a opravy, a to musí prostě pracovníci dodavatelských firem na elektrárnu dojet a vzít zařízení do rukou. Opravovat jaderné zařízení a měnit jaderné palivo z „home offisu“ prostě skutečně nejde.

Co se dá vlastně dělat?  V prvé řadě všemi prostředky a postupy udržet personál ve zdravém stavu. Omezit vzájemné kontakty personálu na minimum. Držet personál ve „skleníkovém prostředí“ nějaké izolace. Sterilizace dopravních prostředků, respirátory, rukavice, roušky, ……..? Personál EDU se tak dostává do kategorie nezbytných a nepostradatelných, stejně jako zdravotníci nebo integrovaný záchranný systém.

Nyní je ještě brzo vše hodnotit, nicméně zkušenost ze současné situace bude nejen cenná, ale nutí i k zamyšlení.

Držme elektrárenským všechny palce.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany