Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Co čeká českou energetiku

17.7.2020

Vypadá to, že Evropa se připravuje na nové energetické cíle. Aktuálně směřuje evropská energetika k cíli 20, 20, 20 – tedy do roku 2020 20 % z bezemisních zdrojů. Pro Česko bychom řekli, že máme splněno, jenže jádro, které tvoří 30% české výroby, zatím Evropa mezi nízkoemisní zdroje nepočítá. Pravda ohrazovali jsme se, ale nic platno.

Pak přijala Evropa nový cíl 20, 30, 40 tedy do roku 2030  40% z bezemisních zdrojů. A tento plán již počítá s nějakou úsporou spotřeby energie (dokonce  30%).

A máme tu další metu - rok 2050 a tam už chce Evropa dosáhnout klimatické neutrality, rozuměj žádné emise skleníkových plynů. Je to zelená dohoda a má být vtělena do národních energetických koncepcí. A to je, prosím, ve všech odvětvích, tedy nejen výroba elektrické energie, ale také teplárenství, doprava a průmyslová výroba bude zelená. Tento cíl schválila EU 13.12. 2019. A najednou se tak diskuse přesouvá z pozice, jestli do pozice jak.

Co se děje u nás v Česku?

Vláda schválila v roce 2015 Aktualizovanou státní energetickou koncepci (ASEK), která má být každých 5 let aktualizovaná. K aktualizaci se tedy schyluje a uvidíme, jak se v ní výše uvedená evropská zelená dohoda projeví.

Zatím se mluví o tom, že naše energetika bude po odstavení uhelných elektráren směřovat k využití jádra a obnovitelných zdrojů (slunce, vítr, biomasa, voda).

Připravuje se výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech o výkonu 1200 MWe, který má být spouštěn v období 2036-2038. Počítá se, že do zahájení komerčního provozu nového bloku EDU 5 budou současné čtyři bloky EDU v souběžném provozu. Ukazuje se, že pro takový provoz bude dostatek chladicí vody. Ted jen naplnit plány a termíny ve výstavbě nového jaderného bloku.

Jak se bude stavět, to bude podrobně sepsáno ve smlouvách mezi státem a společností EDU II (naplno se rozeběhla 1. 6. 2020). Tyto smlouvy mají být podepsány ještě letos v létě. O povolení SUJB k umístění (bude součástí žádosti o územní rozhodnutí) bylo požádáno v březnu 2020. Výběrové řízení na dodavatele bude zahájeno ještě letos. Probíhá tzv. notifikační jednání s Evropskou komisí, která by celý proces, jak to mají Češi vymyšleno, měla schválit. EIA byla schválena v roce 2019. A o stavební povolení by mělo být požádáno tak, aby bylo vydáno v roce 2027. A pak hurá do stavění.

A ten souběžný provoz současných bloků EDU? Je to ještě hodně daleko v budoucnosti, nicméně EDU má povolení SUJB od roku 2015 časově neomezené. Musí však plnit nějakých 250 podmínek, včetně periodického hodnocení bezpečnosti každých deset let. Zatím všechny podmínky plní. K tomu se realizuje program dlouhodobého provozu. Tento projekt byl podroben auditu MAAE a počítá s cílovým termínem provozu do roku 2045 – tedy celkem 60 let provozu. No ve světě to není zase nic neobvyklého. Pokud vychází ekonomika výroby a plní se všechny podmínky jaderných kontrolních institucí, je to smělá, ale reálná výzva.


Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany