Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Dlouhodobý provoz EDU

20.8.2020

V minulém příspěvku jsem nastínil plánovanou budoucnost energetiky v Česku. Dnes do tohoto přehledu jen doplňuji informaci, že smlouvy mezi EDU II a státem na první etapu výstavby EDU 5 byly podepsány 28. 7. 2020. Je tedy naplánováno vše, co se musí udělat do ukončení výběrového řízení na dodavatele a podpisu smlouvy o realizaci. Druhá etapa bude projektování a získání stavebního povolení, třetí etapou je výstavba a spouštění a závěrečnou čtvrtou etapou bude vlastní provoz EDU 5.

Počítá se se souběhem provozu nového bloku se současnými čtyřmi bloky EDU minimálně po celou dobu zkušebního provozu. ČEZ si stanovil hranici provozování EDU 1 do roku 2045.

Toto číslo je základní vstup do tzv. procesu dlouhodobého provozu. Čili všechny procesy plánování údržby, oprav, rekonstrukcí či modernizací se posuzují podle tohoto cílového termínu provozování současných bloků. Ekonomický výpočet například jednoznačně ukáže, zda-li bude výhodnější konkrétní systém opravovat, nebo se nahradí novým, který bude spolehlivě zajišťovat další provoz do cílového termínu, tedy do roku 2045. Takovou úvahu všichni známe a sami jsme ji řešili třeba v souvislosti s přechodem na nový systém TV vysílání. Rozhodnutí, zda koupíme nový televizor nebo nám bude stačit jen set top box, řešil každý majitel staršího televizoru.

Protože se z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti provozu JE Dukovany jedná o velmi důležité téma, bude strategie ČEZ, a. s., zajištění dlouhodobého provozu EDU hlavním tématem letošního semináře Občanská bezpečnostní komise, který se bude tradičně konat na podzim.

Jaká je situace s dlouhodobým provozem jaderných reaktorů ve světě?

Nejdéle provozovanou jadernou elektrárnou na světě je elektrárna Beznau, ležící na severu Švýcarska, nedaleko hranice s Německem. Rostoucí potřeba elektrické energie po konci druhé světové války vedla Švýcarskou vládu k rozhodnutí využívat jadernou energii. Výstavba prvního bloku JE Beznau byla schválena v prosinci roku 1964, po pouhé čtyři roky trvající výstavbě mohl první blok zahájit svůj provoz. Uvedení do povozu započalo v květnu 1969 a 24. prosince téhož roku elektrárna zahájila svůj přes půlstoletí trvající komerční provoz.

JE Beznau 1 je elektrárna s PWR (tlakovodním) se dvěma primárními smyčkami s parogenerátory o výkonu 380 MWe provenience Westinghouse. Provozuje ji společnost Axpo. Elektrárna zrealizovala několik rozsáhlých rekonstrukcí a modernizací. Nyní obdržela souhlas s provozem po téměř roční odstávce, kdy musela dokladovat mimo jiné stav materiálu tlakové nádoby reaktoru.

Jiným příkladem je skutečnost, že některé americké bloky dostaly obnovenou licenci na celkovou dobu provozu 80 let.

Dlouhodobý provoz bloků je tedy běžný přístup provozovatelů ve světě. Prostě se vyplatí udržovat stav zařízení v souladu s novými technologiemi a průběžně zařízení modernizovat. Pokud nepřijde nějaká nepředvídatelná porucha, která by znamenala nepřijatelnou náročnou opravu, bude možné i v EDU cíle 60 let provozu dosáhnout, držme palce.

A na závěr zajímavost. Vůbec nejstarší provozovnou elektrárnou světa je vodní elektrárna Ames v Coloradu, USA na řece San Miquel. Výstavba byla zahájena v roce 1890 a od června 1891 dodává elektřinu do sítě. Srdcem elektrárny byl tehdy jednofázový generátor poháněný Peltonovou turbínou. Generátor pracoval na napětí 3000V s frekvencí 133 Hz a byl schopen dodat výkon až 100 koňských sil.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany