Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Informace  ze Slovenska – unikátní operace na JE V1

Informace ze Slovenska – unikátní operace na JE V1

18.6.2020

Organizace podpory jaderné energetiky na Slovensku je trochu jiná než v Česku. Pro likvidaci odpadů, provoz úložišť RA odpadů a také činnosti pro likvidaci a vyřazování jaderných zařízení provádí státní společnost JAVYS a.s.

JAVYS tak provozuje úložiště radioaktivních odpadů a úložiště velmi nízkoaktivních RA odpadů na lokalitě v Mochovcích, které jsou centrálním úložištěm všech radioaktivních odpadů vznikajících na Slovensku.

Provozuje také mezisklad použitého jaderného paliva, který je na lokalitě v Jaslovských Bohunicích. Tento mezisklad je na rozdíl od suchého kontejnerového meziskladu, jako je například v EDU nebo v ETE, bazénového typu. Použité palivo je tak ukládáno pod vodou v samostatném bazénu mimo objekt výrobního bloku elektrárny.

Jednou z činností JAVYS je také likvidace jaderných zařízení. Na lokalitě v Jaslovských Bohunicích je to JE A1, která byla odstavena po havárii v roce 1976 a také JE V1 (2x 440 MWe v provozu od roku 1978  a trvale odstavené  podle závazku Slovenska při vstupu do EU v roce 2006).

Právě s likvidací JE V1 byla spojena jedna velmi unikátní operace, která se zrealizovala začátkem června.  Touto operací byla demontáž reaktorové nádoby JE V1/1 a její přeprava na místo pro další rozřezání a přípravy k finálnímu uložení do úložiště RAO.

Transport více než 200 t těžké reaktorové nádoby se uskutečnil z šachty reaktoru pomocí jeřábu 250 t do místa, kde se tlaková nádoba reaktoru rozřeže na kusy, se kterými lze lépe manipulovat.

Připomínám, že tlaková nádoba reaktoru a vnitroreaktorové části jsou jedny z mála částí jaderné elektrárny, které, protože byly vystavovány po celou dobu provozu silnému toku neutronů, jsou tzv. aktivované a nelze je  tedy dekontaminovat nijakým omýváním, jako je tomu u jiných částí primárního okruhu.

Místo, kde se bude dále s aktivovaným materiálem pracovat, je tzv. bazén defragmentace a všechny operace v něm budou probíhat pod vodou. Voda zde hraje jednak stínící úlohu proti radioaktivnímu záření a také zabraňuje vývinu a uvolňování radioaktivních aerosolů při řezacích pracích.

Tlakovou nádobu reaktoru bylo nutné před transportem vybavit speciálně zkonstruovaným závěsným zařízením pro použití původního jeřábu 250 t na reaktorovém sále. Na projektu likvidace se také podílí společnost Westinghouse Španělsko.

Operace se povedla a musíme jen slovenským kolegům pogratulovat.

Pro nás je to pozitivní zpráva: „někdo nedaleko v sousedství to umí a nemusíme nad tím bádat a umíme také odpovědět na otázky spojené s budoucí likvidací našich jaderných reaktorů, která nás za desítky let také čeká.

Aleš John

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany