Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

JE Dukovany , seminář OBK a Covid19

18.11.2020

Každoroční konference – seminář Občanské bezpečnostní komise EDU se v letošním roce uskutečnil 5. listopadu. S ohledem na epidemiologickou situaci byl seminář proveden bez účasti posluchačů, formou tzv. webináře, tedy online, prostřednictvím internetu. O výhodách a nevýhodách tohoto řešení se vrátím v některém z příštích sloupků. Na semináři vystoupili zástupci provozovatele ČEZ, představitelé regionu a regionálních spolků. To vše si můžete najít na  https://www.obkjedu.cz/aktuality/seminar-obk-pri-je-dukovany-tentokrat-online/.

Já se chci dnes zaměřit na dvě oblasti z vystoupení ředitele JE Dukovany Romana Havlína, který zevrubně seznámil účastníky s aktuálním stavem provozu EDU a okomentoval některé provozní události v roce 2020. Informoval o aktivitách spojených s projektem dlouhodobého provozu EDU, rozebral komunikaci mezi elektrárnou a regionem, nabídl pracovní příležitosti pro zájemce o zaměstnání atd. atd…… a také popsal opatření, přijatá v EDU v souvislosti s Covid-19. A to je ta věc, o které se chci zmínit. V ostatních oblastech odkazuji laskavého čtenáře na výše zmíněný internetový odkaz.

Uvědomíme-li si, že bez lidí skutečně nejde elektrárnu provozovat a udržovat. Uvědomíme-li si, že v současné době je v závěru odstávka druhého bloku a rozeběhla se odstávka prvního bloku. A do třetice, uvědomíme-li si, že práce na odstávce se neobejdou bez velkého množství pracovníků, máme tak zhruba představu o rozsahu hygienických opatření, která muselo vedení EDU přijmout a realizovat.

V JE Dukovany byla už na jaře zřízena Řídící skupina Covid-19 s cílem zajistit okamžitou informovanost o stavu v elektrárně, operativní řízení prací na lokalitě EDU, zpracování predikce možného vývoje a informovat dodavatele a pracovní skupiny o aktuálním dění a přijatých opatřeních. Mezi preventivní opatření k zamezení šíření nákaz patří povinnost nošení roušek, zvýšená hygiena a desinfekce rukou, rozestupy, měří se teplota osob vstupujících do elektrárny a omezují se osobní kontakty. Je uzavřené Informační centrum a také platí zákaz návštěv do areálu EDU. Vytipování klíčoví pracovníci byli vybaveni respirátory vyšší třídy a jsou co nejvíce izolování od ostatních pracovníků. Je také předjednán případný plán a ochrana provozního personálu v hotelu, to vše pro zajištění zdraví zaměstnanců a také spolehlivé výroby a dodávek elektřiny.

Platí také omezení služebních cest a pracovních jednání mimo lokalitu, ta jsou vedena v maximální míře on-line, s využitím elektronické komunikace. Nakonec i provedení semináře OBK ve formátu on-line je toho důkazem.

Opatření jsou přísná a rozsáhlá a teď záleží na tom, aby je pracovníci, a zejména ti externí, kteří v současné době zajišťují činnosti v rámci odstávek pro výměnu paliva, důsledně dodržovali.

Jsem přesvědčen, že se díky zodpovědnému přístupu všech pracovníků v Jaderné elektrárně Dukovany, kteří jsou na přísné dodržování předepsaných pravidel a podmínek zvyklí, podaří náročnou situaci zvládnout, a EDU projde bezpečně a spolehlivě až do období, kdy bude k dispozici sérum a Covid-19 se dostane pod kontrolu.

Aleš John OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany