Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Konference Nuclear Encounter a seminář OBK?

Konference Nuclear Encounter a seminář OBK?

16.10.2020

Ve čtvrtek 8.10. se uskutečnil třetí ročník konference Nuclear Encounter/Jaderné setkání/ Jadrové stretnutie - setkání Českých a Slovenských provozovatelů JE a jejich dodavatelů. S ohledem na opatření s C-19 byla konference zajištěnaon line“. Po internetu se tak připojilo na stránku konference na 120 „abonentů“, většinou se účastníci připojovali z domova nebo z pracoviště. Společnost AV media, která zajišťovala technickou stránku konference, odvedla vynikající práci a konference proběhla přesně podle představ organizátora, kterým byla agentura ALVEDA.

Konference si dlouhodobě klade za cíl zlepšovat informovanost a komunikaci mezi provozovateli jaderných elektráren v Česku a na Slovensku a jejich podpůrných a servisních organizací. Témata byla tradiční: provoz a dlouhodobý provoz jaderných bloků, výstavba nových bloků a personální problematika. Vystupujícími byli vrcholoví manažeři ČEZ, SE a ČEPS. Úvodní slovo pronesli ředitelé jádra v ČEZ Bohdan Zronek a SE Miroslav Tokár. Klíčovou přednášku na téma „Výhled na energetiku v evropském prostoru“ přednesl vládní zmocněnec Jaroslav Míl. O provozu JE mluvili ředitelé jaderných elektráren Roman Havlín (EDU) a Jan Kruml (ETE). K péči o zařízení vystoupil Milan Molnár (SE) a o nové výstavbě Peter Andraško (EMO 3, 4) a Petr Závodský (EDU II).

Konference byla zakončena panelovou diskusí na téma „Bude další generace energetiků?“ Vystoupili Michaela Kacrová (ČEPS), Martin Šálek (ČEZ) oba ředitelé EDU a ETE a připojil se i ředitel EMO Martin Mráz.

Závěrem se oba divizní ředitelé z ČEZ a SE shodli, že konference je potřebná, virtuální prostředí nezpůsobilo ztrátu informační hodnoty a konference se bude  pořádat i příští rok. Věřme, že bez omezení. Téma výchova nových pracovníků, udržení znalostí a zejména udržení pracovníků, by mohlo být jedním z témat příštího roku.

Z pozice moderátora konference Nuclear Encounter musím konstatovat, že to byla premiéra v tomto formátu a že mluvení do kamery, když nevíte, jestli vás sleduje deset, dvacet nebo sto lidí, eventuálně nikdo, je docela síla. A stejný pocit museli mít i vystupující. Ale vše je praxe, jen doufejme, že to jako zkouška stačilo, a těšíme se na standardní formát konferencí.

Ale proč o tom píši? Každoročně pořádá OBK seminář o provozu JE Dukovany. Seminář je určen zastupitelům a průmyslníkům z okolí EDU. I letos připravujeme takový seminář. Termín již byl ohlášen a bude to čtvrtek 5. listopadu.  Nicméně epidemiologická situace neumožňuje uspořádat seminář klasickou prezenční formou. A nyní se vracím zpět k popisu konference Nuclear Encounter.  Ano cesta provedení „on line“ je průchozí, navíc umožňuje zapojení mnohem většího množství účastníků.  Je trošku problém s diskusí, ale dotazy lze dávat přes SMS zprávy.

Takže seminář OBK bude, a točtvrtek 5. 11. dopoledne. Na stránkách OBK se dozvíte vše potřebné a jak to bude fungovat. Program bude standardní, informace o provozu JE Dukovany v roce 2020, projekt „dlouhodobý provoz EDU“ a stav s výstavbou EDU 5. Na monitorech uvidíme a uslyšíme vystoupení ředitele jaderné divize ĆEZ Bohdana Zronka, ředitele EDU Romana Havlína, ředitele inženýringu Jiřího Hledíka, ředitele EDU II Petra Závodského a ředitele SÚRAO Jana Prachaře.

Podrobnosti o registraci a způsobu připojení k streamu konference budou na webu Občanské bezpečnostní komise EDU.

Těším se na setkání na monitorech vašich počítačů.

 

Aleš John OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany