Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK EDU zasedala poprvé po opatření Covid

OBK EDU zasedala poprvé po opatření Covid

3.7.2020

Poprvé po odvolání opatření v souvislosti s Korona virem se ve čtvrtek 18. června  v JE Dukovany sešla Občanská bezpečnostní komise.

Jednání se zúčastnil nový ředitel EDU Roman Havlín a odcházející ředitel EDU Miloš Štěpanovský. OBK na začátku poděkovala Miloši Štěpanovskému za perfektní komunikaci s OBK a rychlou informovanost o aktuálních událostech. OBK také popřála Romanu Havlínovi do dalších 30 let provozu EDU hodně sil a úspěch při sestavování svého týmu. V uplynulém období nedošlo na EDU k žádné mimořádné události, stal se jeden pracovní úraz v dodavatelské organizaci. JE Dukovany obhájila titul Bezpečný podnik. Prodloužení odstávek na bloku 3 mělo dopad do nižší hodnoty tzv. load faktoru a tím snížení celkového koeficientu WANO. I přes tuto skutečnost je EDU stále v té lepší polovině jaderných elektráren světa a třeba v radiačních ukazatelích je mezi těmi nejlepšími. V EDU pracuje 1389 pracovníků, z toho je 131 žen.

Zevrubně byla OBK informována o projektu snížení spotřeby surové vody. EDU má připraveny dva postupy. Tím prvním je aplikace chemické látky tzv. stabilizátoru, která umožňuje používat vodu s větším zasolením, které nebude nutné snižovat přimícháváním vody surové, tedy snížení odběru o tuto „ředící“ vodu.

Dále se připravují metody snižování zasolení surové vody, reverzní osmózou, iontovýměnou, popřípadě destilací. Odhadovaná úspora se odhaduje  v řádu 10 milionů m3/rok. Celková roční spotřeba vody z řeky Jihlavy je cca 50 milionů m3/rok. Projekt snížení množství odebírané vody je dlouhodobý a je také ve vazbě na novou výstavbu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany