Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK se představuje ve speciální příloze MF Dnes 18. 8. 2020

OBK se představuje ve speciální příloze MF Dnes 18. 8. 2020

18.8.2020

Součástí vydání MF Dnes 18. 8.2020 je speciální příloha věnování tématu jádra a jaderné energetiky. Prostor pro prezentaci činnosti dostala i Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany.

Příloha MF Dnes na téima Budoucnost jádra - pdf soubor je ke stažení níže.

Objekty a provozy jaderných elektráren vyvolávají v obyvatelstvu vždycky jistý pocit tajemna a s tím souvisejících obav.  Již vlastní ostraha objektů, několikanásobné ploty a hradby, přísná pravidla pro vstup do objektu, přísná pravidla bezpečnostního chování, vysoký stupeň zajištěné jakosti a nakonec i specifický „jaderný slovník“ jen přispívají k takovému dojmu. To vše může vést a mnohdy i vede až k odmítavému postoji obyvatelstva k jaderné energetice.

Proto mají jaderné elektrárny informační centra, vydávají místní časopisy, pořádají přednášky a osvětová setkání, vydávají informační kalendáře a další informační materiály. Mnoho zaměstnanců bydlí v okolních městech a vesnicích a také ve svém domácím okolí ledacos umí vysvětlit.  Tyto nástroje komunikace a budování PR vidíme na jaderných elektrárnách po celém světě. V Dukovanech přispívá ještě jeden a nebojím se napsat světový unikát. Tím unikátem je Občanská bezpečnostní komise (OBK), která spojuje šíření informací směrem k občanských spolků a obyvatelstvu v okolí JE přímo od provozovatelem ČEZ a naopak.

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla zejména snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností. Podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí (jaderná a radiační bezpečnost, havarijní připravenost, měření a regulace, elektro, provoz a výroba, ekologie a bezpečnost práce a personalistika). V těchto oblastech se se dále vzdělávají a školí. Každý ze členů OBK absolvoval školení pro základní orientaci v jaderné energetice, každoročně absolvují školení a skládají zkoušku z pravidel bezpečného chování a pohybu v areálu JE. Absolvují také psychovyšetření. Všichni členové OBK tak splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

V souvislosti s přípravou výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech a vznikem společnosti EDU II, která jej bude stavět, se připravuje i rozšíření OBK o zástupce této společnosti.

OBK tak představuje skutečně nezávislý přístup k hodnocení a sledování bezpečnostní situace na JE. Doplňuje tak vnitřní kontrolní systém a na něj navazující vnější státní i mezistátní dohled od SUJB (Státní úřad pro Jadernou Bezpečnost), MAAE (Mezinárodní Atomová agentura) i WANO (Celosvětové sdružení provozovatelů JE). OBK je složena z místních expertům, kteří nejsou zaměstnání na JE, ale mají přístup k informacím a mohou si kdykoliv přímo na místě ověřit informace. O své činnosti a zjištěních a závěrech „přeložených z techničtiny“ do srozumitelných vyjádření informují při osobních setkáních s obyvatelstvem ve svých bydlištích. OBK dále informuje své zřizovatele (občanské spolky v okolí JE), Udržuje aktuální informace na své webové stránce, zveřejňuje informace v místních periodikách. OBK každoročně pořádá konferenci pro obecní zastupitele, kde seznamuje s událostmi a hodnocením provozu EDU v uplynulém roce.

Výsledkem těchto aktivit je příspěvek k pozitivnímu přístupu obyvatelstva v okolí JE Dukovany, nejen k vlastnímu provozu elektrárny, ale i k výstavbě nového bloku, která se nyní připravuje.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Soubory ke stažení

Budoucnost jádra 2020_MF Dnes příloha

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany