Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Setkání zástupců regionu i OBK k aktuálním otázkám výstavby NJZ v lokalitě Dukovany

Setkání zástupců regionu i OBK k aktuálním otázkám výstavby NJZ v lokalitě Dukovany

13.8.2020

Ve středu 12. srpna proběhlo další z pravidelných jednání a setkání zástupců ČEZ, a.s., se zástupci regionu JE Dukovany k předání aktuálních informací k postupu projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Ve středu 12. srpna se sešli zástupci regionu JE Dukovany k dvěma důležitým aktivitám.

Tou první bylo slavnostní žehnání nové jaderné ekovinice pod chladicími věžemi elektrárny, které za výjimečně slunného počasí provedl dukovanský kněz Mgr. Petr Václavek.

Druhou důležitou aktivitou bylo setkání přímo v elektrárně k předání nových informací o vývoji výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě. Starostové i zástupci významných regionálních organizací i členové OBk se dozvěděli z úst ředitele divize jaderná energetika Bohdana Zronka jaký je aktuální stav provozovaných jaderných elektráren a jaké jsou plány do budoucna. Petr Závodský, generální ředitel EDU II informoval o vývoji v přípravě výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech, zvlášť o důležitém milníku, kterým bylo podepsání smluv mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, a společností Elektrárna Dukovany II. dne 20. července. Rámcová smlouva obsahuje základní principy spolupráce mezi státem a Skupinou ČEZ. První prováděcí smlouva pak zajišťuje, aby ČEZ a EDU II vykonávayl činnosti, které povedou k přípravě výstavby Dukovanech v souladu se stanoveným harmonogramem a rozpočtem. Podepsané smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv.  Tým EDU II nyní může pokračovat v práci na dalších fázích projektu. V březnu letošního roku podali žádost o Povolení k umístění JE na SÚJB, na konci roku předpokládají zahájení výběrového řízení na nový jaderný blok s tím, že dodavatel by měl být vybrán do konce roku 2022. Petr Závodský upozornil, že schválený model financování i smlouvy mezi státem a investorem představuje z pohledu práva EU veřejnou podporu, která vyžaduje notifikaci. Proces notifikace začne tzv. prenotifikační fází v návaznosti na aktuální dění. Tento proces je plně v gesci státu. V závěru setkání byl dostatečný prostor na dotazy a diskusi.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany