Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Žádost o umístění nového jaderného zařízení na EDU podána

Žádost o umístění nového jaderného zařízení na EDU podána

26.3.2020

Společnost ČEZ, a. s., resp. její 100% dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. dle svého sdělení z 25.března 2020, předala na SÚJB žádost o povolení k umístění jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ podle § 9 odst. 1, písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Tím proběhl jeden ze zásadních kroků v přípravě výstavby nového jaderného bloku na lokalitě JE Dukovany.

Povolení SÚJB, které bude na základě této žádosti případně vydáno, je jeden z nezbytných a podmiňujících dokumentů výstavby jaderného zařízení.

Podáním žádosti tak ČEZ naplnil jeden ze svých klíčových úkolů První fáze projektu. Jsou tak vytvořeny předpoklady pro další krok, kterým je předání dokumentace k územnímu řízení. Teď je tedy míč na straně SÚJB a počkáme, jaká bude jeho odpověď.

Rozsah dokumentu je nějakých 1 600 stran a je ke zhlédnutí na https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/jaderna-energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice/nove-jaderne-zdroje/nove-dukovany/verejne-dokumenty

Společnost EDU II pracuje i na dalších krocích přípravy nového zdroje v Dukovanech. Kromě již zmíněné přípravy žádosti k územnímu řízení jde také o smlouvu mezi ČEZ a státem na výstavbu nového bloku a příprava podkladů pro výběrové řízení. Obojí by podle jejich vyjádření mělo být ještě letos.

Laskavý čtenář mi promine následující poznámku směrem do regionu. Škarohlídové stále zpochybňují postup výstavby a čekají na nějaké zásadní rozhodnutí. Ale nic dalšího již nepřijde. Ono totiž to zásadní rozhodnutí již dávno padlo. ČEZ se prostě rozhodl, že nový blok v EDU postaví a Vláda ho v tom podporuje. K tomu ČEZ EDU II plní vytvořený harmonogram mnoha dílčích úkolů. Podaná žádost na umístění jaderného zařízení je jeden z mnoha. A OBK je průběžně o postupu prací informována.

Stavební povolení a tedy zahájení stavby se očekává v roce 2028 a předání staveniště dodavateli v roce 2027. A to je, přátelé, za 7 let. 

Z mnoha tzv. kulatých stolů s potenciálními dodavateli víme, že na stavbě bude pracovat zhruba 5000 pracovníků. Ti musí po celou dobu výstavby někde bydlet, stravovat se, mít k dispozici služby, někteří možná školu pro děti a zaměstnání pro manželku a také lékařské zajištění, volnočasové aktivity atd., atd.  

Tady se očekává, že zapracuje neviditelná ruka trhu. Někteří podnikatelé si to uvědomují a již konají, někteří váhají a někteří stále čekají, že za ně někdo rozhodne.

Nerozhodne. Věc je již rozhodnuta, stavět se bude, basta fidli. Kdo chvilku stál, již stojí opodál. A mnoho času nezbývá.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany