Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Aktuálně z Dukovan - poprázdninový start

Aktuálně z Dukovan - poprázdninový start

9.9.2021

Prázdniny skončily a s jejich koncem začíná opět pravidelné každodenní lopotění. Vraťme se proto k provozu JE Dukovany a také ke stavu přípravy výstavby nového bloku v Dukovanech. Tedy k těm běžný denním událostem a jejich řešením.

Provoz JE Dukovany byl od začátku roku v souladu s plánem výroby. Bloky 1, 3 a 4 mají za sebou letošní odstávky pro výměnu paliva. Druhý blok plánuje tuto odstávku se začátkem v třetí dekádě listopadu a předpokládaným ukončením na začátku příštího roku. V rámci odstávek se realizují investiční akce související s plány dlouhodobého provozu. Stávající bloky podle plánů ČEZ i Vlády mají být provozovány do doby zprovoznění bloku nového. Což by mělo být někdy kolem roku 2036. Takový dlouhodobý provoz ovšem vyžaduje investice do modernizace a výměny některých elektrárenských systémů.  Letos to byly systémy radiační kontroly, rozvaděče nízkého napětí a třeba opravy chladicích věží. Provoz EDU byl bezpečný a spolehlivý v souladu s tzv. Limitami a podmínkami pro provoz.

A jak je na tom nová výstavba? Investorem je nově vzniklá akciová společnost EDU II, a.s. V letošním roce bylo vydáno povolení SUJB k umístění zařízení. Pro dříve narozené jaderníky je to tzv.  Zadávací bezpečnostní zpráva. Zatím bez určení konkrétního typu reaktoru a dodavatele. Pro určení parametrů byla aplikována tzv. obálková metoda - tedy z dostupných projektů jaderných reaktorů 3 a 3a1/2 generace byly vybrány ty nejlepší, či nejpřísnější parametry a na ně bylo vystaveno rozhodnutí. Již v loňském roce bylo vydáno kladné rozhodnutí MŽP o EIA.

Žádost o územní rozhodnutí (ÚR) podal investor EDU II, a.s., podle plánu 1. 6. 2021 na Stavební úřad v Třebíči. Stavební úřad Třebíč vyvěsil žádost 30. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že územní řízení (ÚŘ) je navazujícím řízením na mezistátní EIA, tak i dokumentace k ÚŘ se musí poslat do okolních států, aby se k dokumentaci všichni mohli vyjádřit. Investor odhaduje, že by úřad v Třebíči mohl obdržet připomínky snad na přelomu roku. Je potřeba i překlad do němčiny a zpět. Investor odhaduje optimistický termín vydání ÚR cca v 1. polovině roku 2022. Starosta Třebíče Pavel Pacal posiluje Stavební úřad, aby veškerý nápor zvládl. ÚR bude nepravomocné, tzn. že se dají očekávat soudní pře. Stejná procedura bude následovat při vydávání stavebního povolení, ale to až po vybrání dodavatele, podpisu smlouvy a se skutečným projektem.

Vypsání výběrového řízení na dodavatele se zdrželo politickým vložením tzv. bezpečnostního dotazníku do procesu výběrového řízení.  Podle něj se má posuzovat spolehlivost a dlouhodobá, zejména politická stabilita dodavatele. Všichni tři potenciální uchazeči o dodávku vyjevili zájem se účastnit, jak bezpečnostního hodnocení, tak vlastního tendru. Byly osloveny tyto společnosti - Francouzský EdF, Korejský KHNP a kanadsko - americký Westinghouse. Ruské a čínské firmy nebyly obeslány. V listopadu mají dodavatelé odevzdat bezpečnostní dotazník a po jeho vyhodnocení by měla vláda dát souhlas k vyhlášení vlastního tendru. Alespoň takto to několikrát slíbil ministr Karel Havlíček.

Stále věříme, že se tomu tak stane.

Držme politické garnituře palce, aby našla dostatek odvahy přijmout rozhodnutí a tendr na výstavbu nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany povolila. Vlastní vyhlášení pak již rutinně provede EDU II, a.s.

Přeji pěkný konec léta a příjemný nástup podzimu.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany