Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jaderná bezpečnost - první bariéra

19.4.2021

V únorovém příspěvku jsme zopakovali celkový pohled na jadernou bezpečnost. Řekli jsme si, že jedním ze základních principů jak dosahovat jadernou bezpečnost, je princip technologických bariér. Radioaktivní látky v jaderné elektrárně vznikají a jsou, o tom není pochyb. My radioaktivitě zabráníme, aby se šířila tam, kam nemá, systémem bariér. Prostě dáme „radioaktivitě“ do cesty sofistikované technologické přepážky. Minule jsme se zaměřili na druhou bariéru, kterou je primární okruh reaktoru a způsoby její kontroly.  Dnes si povíme o první bariéře, kterou je vlastní palivo a hermetické pokrytí palivového proutku.

Již víme, že štěpná reakce probíhá v jaderném palivu. Palivo je tvořeno keramickým oxidem uranu se zvýšeným obsahem U235 ve směsi. Toto zvýšení, neboli obohacení, je max 5% . V přírodním uranu je U235 pouhých 0,7 %. Keramické tabletky obohaceného oxidu uranu jsou hermeticky uzavřeny v palivových proutcích o průměru 9,1 mm. 126 proutků je v sestavě palivové kazety, kterých je v reaktoru 349, včetně 37 pohyblivých, které slouží k regulaci štěpné reakce.

Jakmile se jednou rozeběhne štěpná reakce, vzniká při ní obrovské množství radioaktivních látek. Jen připomínám, že štěpením se jádro uranu 235 rozdělí na dvě části, což jsou právě ty radioaktivní produkty štěpení. Ty pevné, jako třeba cesium, barium jsou fixovány v keramické matrici palivové tabletky. Ty plynné, např. jod, krypton, xenon se shromaždují ve volných prostorech uvnitř palivového proutku. A to je právě ta první bariéra.

Pokud by došlo k nějaké netěsnosti, první se objeví plynné produkty štěpení ve chladivu primárního okruhu. Systém radiační kontroly je zaměřen v technologické části právě na spektrometrické sledování výskytu těchto štěpných produktů. A tato měření jsou několikanásobně zálohovaná, takže jakákoliv signalizace odchylky radionuklidového složení primárního chladiva vede k odpovídající reakci personálu. Pokud je netěsnost na palivu prokázána, musí se netěsná palivová kazeta nalézt a vyměnit. Poškozená kazeta se umístí v hermetickém pouzdře v bazénu skladování vyhořelého paliva.

Jaderné palivo, které je ruské provenience, je vyráběno z námi dodávaného obohaceného uranu ve společnosti TVEL v městě Elektrostal nedaleko Moskvy. Palivo je vysoké kvality a netěsnosti na palivu nejsou, pokud vím v posledních letech indikovány.

Máme tedy připomenutou první bariéru proti šíření, kterou je vlastní jaderné palivo a jeho hermetické provedení. O druhé bariéře, kterou je primární okruh včetně parogenerátorů, jsme si povídali posledně. Na příští sloupek si necháme třetí bariéru kterou je kontejnment, respektive hermetické boxy v případě JE Dukovany.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany