Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jaderná energetika na přelomu roku

13.1.2021

Poslední loňský sloupek byl věnován provozu EDU v roce 2020. Dnes přidám ještě další informace z české jaderné branže a také informaci, jak vypadá jaderný svět začátkem roku 2021.

Provoz jaderných elektráren EDU a ETE byl bezpečný a spolehlivý. České jaderné bloky vyrobily celkem 31,05 TWh elektrické energie, z toho EDU 14,3 a ETE 16,75 TWh. V EDU jsou na přelomu roku v provozu bloky 2-4. Blok 1 je v odstávce. Probíhá mimořádná kontrola parogenerátoru PG 11 a náběh bloku se očekává koncem ledna.  V ETE jsou oba bloky na plném výkonu.

Co se týče nové výstavby, všichni čekají na zasedání vládní komise, které by mělo být v průběhu ledna a mělo by definitivně říct, jestli bude vyhlášeno výběrové řízení ještě před parlamentními volbami a nebo zda-li to stávající vláda nechá jako úkol pro vládu novou. Nechávám to bez komentáře, protože k tomuto problému se již vyjádřilo tolik politiků a expertů, že je z toho docela nepřehledná situace. Uvidíme, jak vláda rozhodne.

Naopak velmi pozitivní je informace z jaderného výzkumu. Oba výzkumné reaktory v Centru výzkumu Řež, tedy LVR 15 a LR 0 obdržely od SUJB v listopadu 2020 povolení k dalšímu provozu.

A když jsme u těch výzkumných reaktorů, tak ČVUT FJFI oznámila, že obdržela od SUJB  Povolení k umístění druhého školního reaktoru. Takže k současnému reaktoru VR 1 (Vrabec) by měl do několika let přibýt nový reaktor VR 2.

Postup také zaznamenala situace v hledání lokality pro hlubinné úložiště použitého jaderného paliva. Vláda schválila zúžení počtu možných lokalit na čtyři z původních devíti.

Ve hře tedy zůstávají: Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku, či Březový potok na Klatovsku. Ve zmíněných lokalitách se uskuteční výzkumné a průzkumné práce kvůli zúžení výběru na jen dvě varianty, finální a záložní lokalitu.  Lokality by měly být potvrzeny do roku 2030.

 

A jak vypadá situace v jaderném světě.  Ve 36 státech světa, které můžeme označit za jaderné, jsou stavěné, provozované, nebo likvidované reaktory v jaderných elektrárnách. Dnes je ve světě v provozu 443 jaderných reaktorů. To představuje celkový instalovaný výkon 393 335 MWe. Celkem 52 reaktorů je ve výstavbě s potenciálem budoucí výroby 55 276 MWe.

Dále je ve světě na 800 výzkumných reaktorů, a to celkem v 67 zemích.

Poprvé byly připojeny do sítě v roce 2020 jaderné bloky o celkovém výkonu 5521 MW. Jsou to jaderné bloky v:

UAE - JE Barakah,  PWR,  1345 MWe 19. 8. 2020

Bělorusko - JE Ostrovec, PWR, 1110 MWe, 3. 11. 2020

Čína - JE Fuquing 5, PWR, 1000 MWe 27.11. 2020

Rusko- JE Leningrad II/2, PWR, 1066 MWe, 22.10.2020

Čína- JE Tianwan 5, PWR, 1000 MWe, 8. 8. 2020

V roce 2020 byla zahájena výstavba jaderných elektráren v:

Turecko – Akkuya 2 PWR 1200 MWe

Čína – Taipingling 2, PWR 1116 MWe

Čína – Zhangzou  2 , PWR1126 MWe

Trvale byly odstaveny v roce 2020 reaktory v USA(2), Francii(2) a v Rusku.

 

Přeji všem čtenářům wobových stránek OBK a příznivcům jádra pěkný rok 2021.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany