Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jaderné elektrárny a tornádo

13.7.2021

Po katastrofickém dopadu přechodu tornáda na Jižní Moravě se na OBK obracejí občané s dotazem „co se stane, když se objeví tornádo na JE Dukovany, Pojďme se tedy podívat o co jde a co by se mohlo stát.

Jen pro připomenutí. Tornádo je silně rotující vzdušný vír, který se tvoří ze základny bouřkového mraku (Cumulonimbus). Rychlost větru může dosáhnout i přes 200 km/hod, v extrémních případech i více. Pokud se vír nedotkne země, není považován za tornádo, ale mluvíme o tzv.  trombě. Tornádo je schopné zvednout do vzduchu věci o hmotnosti až 5 tun a je to extrémně nebezpečný jev, který se může vyskytnout téměř kdekoliv na světě. Z popisu tohoto meteorologického fenoménu můžeme usuzovat na následky přechodu tornáda přes průmyslové objekty. Zasažená stopa může být mnoho desítek metrů široká v pásu délky desítek kilometrů. Ve stopě tornáda může docházet k poškození nejen vlastním větrem, ale zejména létajícími předměty. Projekt jaderné elektrárny je projektován na silný vítr až do rychlosti 200 km. Případy nad tyto hodnoty řadíme do neprojektové události.  

Pro jadernou bezpečnost je důležitá kontrola nad řízenou štěpnou reakcí, včetně jejího rychlého zastavení.  I odstavený reaktor stále produkuje tzv. zbytkové teplo, které je nutné odvádět. Proto jsou v elektrárně seizmicky odolné chladicí ventilátorové věže nebo speciální SBO dieselgenerátory s ochrannou konstrukcí proti létajícím předmětům. Za všech okolností musí být funkční systém bariér proti šíření radioaktivních látek.

Mohlo by se stát, že by při extrémním větru došlo k pádu stožárů elektrického vedení (nakonec to se stalo nedávno na ETE) a elektrárna by byla odpojena od přenosové soustavy. V takovém případě se reaktor automaticky odstaví. Všechna zařízení primárního okruhu, důležitá pro jadernou bezpečnost, jsou uvnitř hermetické obálky – kontejnmentu. Na EDU je hermetická železobetonová stavba, která je dimenzována na odolnost proti nárazu letadla a dostatečně chrání důležité technologické okruhy před vnějšími vlivy.

Jiná poškození by mohla v areálu JE při extrémním počasí vzniknout létajícími volnými předměty, které mohou teoreticky poškodit netechnologické budovy, které nemají vliv na bezpečnost provozu elektrárny.  Nicméně v areálu pracují stovky zaměstnanců, které je nutno ochránit. Pro ty jsou zde vybudovány kryty, kde by se mohli všichni ukrýt a v případě nutnosti evakuovat dle předem stanovených postupů. I na tyto neobvyklé nebo mimořádné událostí a jejich řešení, včetně scénáře extrémních meteorologických jevů, se pracovníci EDU připravují v rámci pravidelných cvičení, kterých absolvují průměrně deset ročně. V červnu 2017 se společně s osádkami hasičských záchranných sborů z okolí cvičila i záchrana osob, zajištění poškozených staveb, vyhledávání a transport osob, včetně evakuace osob vrtulníkem. Technicky i věcně jsou tedy záchranné složky v EDU vybaveny a cvičeny i na možné poškození staveb.

Na úplný závěr dodávám, že zejména v hurikánových oblastech na Floridě na východním pobřeží USA jsou v provozu od sedmdesátých let dvě jaderné elektrárny -  Turkey point a St Lucy, které provozuje společnost Florida Power and Light a pokud vím, žádné zásadní problémy nebyly za celou dobu provozu zaznamenány.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany