Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jak pokračuje projekt NJZ v lokalitě Dukovany?

Jak pokračuje projekt NJZ v lokalitě Dukovany?

26.5.2021

To bylo tématem dalšího setkání z pravidelných setkání se zástupci regionu JE Dukovany a OBK, které se uskutečnilo v úterý 25. května, on-line formou se zástupci společnosti EDU II, a.s., a JE Dukovany.

Hlavním tématem setkání bylo předání informací o dalším kroku projektu NJZ v lokalitě Dukovany – předání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro NJZ EDU na Stavební úřad MěÚ Třebíč. Setkání se ještě i tentokrát uskutečnilo z důvodu určité míry rizika Covid-19 on-line formou, i přesto se do teamsové schůzky připojilo na tři desítky starostů měst a obcí a zástupců sdružení nebo krajů z regionu JE Dukovany. Petr Závodský se svými kolegy z EDU II, a.s., shrnul dosavadní kroky, které byly pro stavbu nového bloku učiněny, a uvedl další postup, který dle současného harmonogramu EDU II čeká. Aktuálně se jedná o předání dokumentace pro územní řízení – o jak velký balík dokumentace se jedná, je patrné z fotografie.

Zdenka Ošmerová, JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany