Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Kulatý stůl s EdF o nabídce pro NJZ - EDU 5

27.9.2021

Ve středu  22.9. se v Třebíči v aule SPŠ Třebíč uskutečnil první kulatý stůl se zájemci o dodávku pro EDU 5. Kulatý stůl organizovalo Energetické Třebíčsko, Energoregion 2020 a OBK JEDU. V auditoriu bylo na 90 lidí převážně z místních municipalit, lokálního průmyslu a zájemců o novou výstavbu v EDU 5.

Sérii kulatých stolů zahájila francouzská EdF, Zástupci EdF pí. Sarah Illouh, p. Vakis Ramany a Laurent Michels představili společnost EdF, nabízený model EPR 1200 a představilo celý program výstavby nových JE provenience EdF ve světe. Základní model EPR 1650 je v provozu v Číně, dokončuje se ve Finsku a Flamanville , staví ve Velké Britanii  a mimo Česko usiluje EdF o dodávku do Polska, Indie, Holandska.

Odvozený model EPR 1200 který bude nabízen  v Česku používá standardní moduly z projektu EPR 1650 (reaktorová nádoba, aktivní zóna a palivo, čerpadla, parogenerátory a další systémy jaderného ostrova včetně  IaC . Stavební konstrukce bude dodávat společnost Boygues  a sekundární část společnost GE.  EdF   počítá s rozsáhlou kooperací a zapojení regionálního průmyslu, služeb a podpůrných firem. Jednání s dalšími českými firmami  již bylo zahájeno.

EdF deklarovalo, že jejich cílem je oboustranně výhodná a trvalá spolupráce, což bylo ze strany municipalit kvitováno s povděkem.

Následovala diskuse na technická, sociální i subdodavatelská témata. Nebyla vynechána ani otázka konce palivového cyklu.

Některé otázky jako třeba licencování v zemi výrobce nebo technické řešení celého projektu a zejména jaderného ostrova s redukcí výkonu na 1200 MWe, nebyly odpovězeny.  Nicméně  EdF zdůraznilo, že všechny systémy jsou certifikované a licencované a odzkoušené jako prvky a systémy  modelu EPR 1650.

Tento kulatý stůl byl první z budoucích mnohých a tak technikálie budou nepochybně odpovězeny postupně.

Ted je podstatné aby všichni uchazeči vyplnili a odevzdaly bezpečnostní dotazník a mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zakázku EDU 5.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany