Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
On-line zasedání OBK - 21.4.2021

On-line zasedání OBK - 21.4.2021

23.4.2021

První zasedání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany se vzhledem k epidemické situaci a platným opatřením uskutečnilo formou on-line ve středu 21.4.2021.

Aplikace MS Teams se v uplynulých měsících stala běžnou součástí pracovních on-line jednání a schůzek pracovníků v elektrárně. Aby bylo možné pořádat tradiční pravidelná setkání se i zástupci regionu, při kterých vedení elektrárny a společnosti ČEZ informuje zástupce obcí, sdružení i krajů o významných provozních událostech elektrárny, modernizačních akcí nebo připravovaných projektech, stalo se i v tomto případě prostředí aplikace Teams možností, jak se bezpečně a za dodržení všech protiepidemických opatření setkat s širší skupinou osob i z regionu.

 Na začátku dubna se „po síti“ členové OBK účastnili jednání se starosty obcí dotčených připravovanou výstavbou nového jaderného zdroje v Dukovanech, na kterém nás Petr Závodský, ředitel společnosti ČEZ EDU II (to je investor, který připravuje stavbu pátého bloku) informoval o stavu přípravy. Nově do procesu předvýběru byl přidán bezpečnostní dotazník účastníka. Ten by měl být vyhodnocen v listopadu, kdy by také měl být celý tendr vyhlášen. Poptávanými společnostmi měly být  Westinghouse, Korejský KHNP, Framatom a Rosatom. V procesu bylo vydáno stanovisko SÚJB k umístění nového jaderného zařízení a připravuje se podání žádosti na Stavební úřad Třebíč o územní rozhodnutí.

Členové OBK se na oficiálním zasedání sešli opět on-line ve středu 21.4 . Tým specialistů z elektrárny pod vedením ředitele Romana Havlína informoval o událostech z provozu za první čtvrtletí roku 2021. Při odstávkách pro výměnu paliva byly provedeny v rámci rozšířených kontrol revize parogenerátorů. Byly provedeny rekonstrukce těsnících uzlů hlavních cirkulačních čerpadel a také se nahrazovaly vybrané tzv. heterogenní svary – svary potrubí z nerezového potrubí s potrubím z uhlíkaté oceli. Tyto spoje jsou nahrazovány klasickými přírubovými spoji.  V současné době jsou v provozu všechny čtyři bloky na nominálních parametrech. Nejbližší odstávka pro výměnu paliva se připravuje na bloku č. 3., která by měla být zahájena koncem května. Provoz EDU byl bezpečný v souladu s limity a podmínkami pro bezpečný provoz.  Radiační situace na provozované elektrárně je bez odchylek.  V uplynulém období byl zaznamenán jeden pracovní úraz dodavatele.

V souvislosti se změnami v přípravě nového zdroje, které nastaly v důsledku informací o události ve Vrběticích, informoval Petr Závodský členy OBK o vyřazení společnosti Rosatom z tendru na Dukovany a předpokládaném dalším postupu.  Poptávanými společnostmi budou Westinghouse, Korejský KHNP a Framatom.

Koncem dubna byla v elektrárně zahájena již čtvrtá prověrka asociace WANO - tzv. WANO peer review (WPR). WANO je celosvětová asociace provozovatelů jaderných elektráren, jejíž cílem je zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu jaderných elektráren. Jedním z velmi účinných nástrojů zajištění bezpečného provozu jsou pravidelné prověrky způsobu provozování jaderných elektráren. Tým odborníků z jiných elektráren prověřuje způsob provozu v deseti oblastech (např. provoz, údržba, jaderná a radiační bezpečnost, personalistika, požární ochrana, havarijní připravenost, technická podpora, způsob řízení). Výsledkem je zpráva, kterou mise předává řediteli elektrárny. Ve zprávě jsou uvedeny oblasti, ze kterých se ostatní provozovatelé mohou poučit (tzv. good practice) ale i oblasti, ve kterých by se prověřovaná elektrárna měla zlepšit (tzv. AFI - Area for improvement). Zpravidla je každá oblast prověřována dvojicí expertů. S ohledem na pandemickou situaci je současný tým na EDU redukován na jednoho experta na každou oblast. Vedoucím týmu WANO je Lubomír Krenický, bývalý ředitel JE Mochovce.

 

Aleš John OBK při JE Dukovany


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany