Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Starostové jednali na Zámku Dukovany

Starostové jednali na Zámku Dukovany

13.7.2021

23. června se v Zámku Dukovany konalo všemi účastníky dlouho očekávané osobní setkání zástupců širšího regionu JE Dukovany se zástupci společnosti ČEZ. Za OBK se setkání zúčastnil předseda komise, Aleš John a páni starostové Miroslav Kříšťál a Vladimír Černý.

Po odmlce, při které se všichni účastníci setkávali pouze prostřednictvím internetu, se 23. června v Zámku Dukovany konalo všemi účastníky dlouho očekávané osobní setkání zástupců širšího regionu JE Dukovany se zástupci společnosti ČEZ.

Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika v úvodu představil své kolegy Tomáše Pleskače, člena představenstva a ředitele divize nová energetika a distribuce, a Jana Kalinu, generálního ředitele ČEZ Obnovitelné zdroje. Společně pak s přítomnými Petrem Závodským, generálním ředitelem EDU II a ředitelem JE Dukovany Romanem Havlínem seznámili starosty a další zástupce z regionu s aktuálními informacemi s vazbou na lokalitu Dukovany. V rámci rozsáhlé diskuse se věnovali jak harmonogramu přípravy nového bloku, tak související problematice, jako jsou návozové trasy materiálu, či posílení místní infrastruktury.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany