Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal povolení k umístění dvou jaderných bloků v lokalitě Dukovany

12.3.2021

SÚJB tak rozhodl v pondělí 8. března 2021v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vydal povolení k umístění dvou jaderných bloků v lokalitě Dukovany.

Na posouzení žádosti spolupracoval tým inspektorů SÚJB, specialistů Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., a dalších expertů. Správní řízení trvalo téměř 12 měsíců. Byla při něm hodnocena zadávací bezpečnostní zpráva a další předepsané dokumenty, zejména program systému řízení, záměr zajištění monitorování výpustí, rozbor možností zajištění fyzické ochrany, záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události a v neposlední řadě i koncepce bezpečného ukončení provozu. Předložení těchto dokumentů, které byly přílohou žádosti, vyžaduje atomový zákon.

„Z hodnocení nevyplynuly žádné skutečnosti, které by vydání povolení bránily,“ uvádí na webu SÚJB Dana Drábová, předsedkyně úřadu.

Při hodnocení správnosti a celistvosti předložené dokumentace se SÚJB mohl opřít o své dlouholeté znalosti daného území a jeho charakteristik, protože zde dozoruje bezpečnost čtyř stávajících bloků elektrárny Dukovany.

Povolení SÚJB vydal na základě žádosti společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., podané 25. března 2020. Na webové stránce SÚJB bude zveřejněno celé rozhodnutí po nabytí právní moci.

Povolení SUJB k umístění nového jaderného zařízení v EDU bude přílohou žádosti společnosti EDU II o Územní rozhodnutí, jejíž podání plánuje EDU II v červnu letošního roku. Dalším povolením, o které bude žádat EDU II Ministerstvo průmyslu a obchodu v březnu 2021, je Autorizace k výrobě elektrické energie.

Nicméně stále leží na kritické cestě projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany zahájení výběru dodavatele. V této věci se vede široká politická diskuse. Padají různé názory od těch radikálních, jako je třeba: „vše znovu dobře rozmyslet a neuspěchat“, nebo „nechme to po volbách“, až po to racionální: „zapracujte všechny připomínky a vyhlaste tendr hned“. Kdyby se tak stalo a tendr byl vypsán ještě v březnu, jak slibuje ministr Karel Havlíček, je harmonogram přípravy výstavby EDU 5 ještě reálný.  Nestane-li se tak a tendr bude odkládán, hrozí nám energetická závislost na dovozu elektrické energie už v příštích dekádách.

 

Aleš John

Předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany