Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Valná Hromada Energoregionu 2020

Valná Hromada Energoregionu 2020

3.8.2021

Valná hromada sdružení Energoregion 2020, který sdružuje obce v okruhu 20 km okolí JE Dukovany, byla svolána na pátek 30. 7. 2021 do Sporthotelu Hrotovice. 

Hlavní téma valné hromady byla situace s přípravou výstavby EDU 5.

 

 

Valná hromada sdružení Energoregion 2020, který sdružuje obce v okruhu 20 km okolí JE Dukovany, byla svolána na pátek 30. 7. 2021 do Sporthotelu Hrotovice. Valné hromady se zúčastnili: předseda Senátu PČR, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu, náměstek MPO, předsedkyně SUJB, poslanci a senátoři z regionu,  hejtman Jihomoravského kraje, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, zástupci vedení společnosti ČEZ, JE Dukovany a Elektrárna Dukovany II, předsedkyně sdružení Ekoregion 5 a zejména starostové a zástupci obcí z regionu.

Jednání řídil předseda Energoregionu 2020 a starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.

Hlavní téma valné hromady byla situace s přípravou výstavby EDU 5. Obyvatelstvo je zneklidněno neustálým oddalováním vyhlášení výběrové řízení na dodavatele nového bloku, říkají starostové z regionu a dodávají, že nejsou protijaderní aktivisté, ale starostové obcí, jejíž obyvatelé se s jadernou elektrárnou sžili, našli zde stabilní zaměstnání a zdroj obživy.

JE Dukovany byla spuštěna s projektovanou životností 30 let, v roce 1985 respektive 1987. Nový blok, který má nahradit současné bloky, by měl být spuštěn v roce 2036, teprve poté bude možné odstavit bloky současné. Alespoň takto mluví vláda. Dlouhodobá sázka na 60 let provozu je však z nepředvídatelných technických a ekonomických důvodů velmi nejistá, zdůraznila předsedkyně SUJB Dana Drábová, proto je nutné urychleně budovat EDU 5 jako náhradu současných bloků. Ředitel divize JE ČEZ Bohdan Zronek potvrdil, že ekonomika provozu je rozhodující kriterium pro dlouhodobý provoz současných bloků EDU.

Na vznesené pochybnosti a nejistoty reagoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který vnímá svoji účast na Valné hromadě jako skládání účtů, co vláda udělala a co nás dále čeká. Zdůraznil, že Vláda nastavila proces výstavby EDU 5, podporovaný většinou stran, s cílem, aby ho následující vlády převzaly a dotáhly do konce. Je nastaveno financování, je znám investor, je schvalován zákon o výkupu elektrické energie a další podrobnosti, včetně zahájení notifikačního procesu s Bruselem. Byl zrušen model řízení vládním zmocněncem a byl nahrazen modelem řízení úsekem jaderné energetiky vedený náměstkem ministra Tomášem Ehlerem. Tendr měl být zahájen vloni, nicméně se zadrhl na vyloučení některých potenciálních uchazečů, a to zařazením procesu bezpečnostního hodnocení dodavatelů. Ministr však zdůraznil, že celková doba pro předložení nabídek zůstala zachována. Také zdůraznil, že cílový termín spuštění EDU 5 je rok 2036.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dodal, že zásadní je, aby lidé v okolí elektrárny cítili, že se hraje otevřeně a říká se jim všechno, co by měli vědět a zejména zda-li dříve vyslovené plány platí.

Co říci závěrem? Jen doufejme, že proces výstavby nesklouzne podle hesla „slibem nezarmoutíš“.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany