Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Zasedání OBK 04/2021 - 2. 12. 2021

Zasedání OBK 04/2021 - 2. 12. 2021

7.12.2021

OBK při JE Dukovany projednala ve čtvrtek 2. prosince nejdůležitější souhrnné informace z provozu stávajících bloků elektrárny za rok 2021 a přípravy výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech a uvádíme je v následujícím přehledu.Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany každoročně v závěru roku pořádá seminář o provozu a budoucnosti JE Dukovany. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se letos rozhodli přesunout seminář na jarní měsíce 2022, tak aby se mohl uskutečnit s osobní účastí a setkáním zástupců regionu. Nicméně hodnocení provozu jaderné elektrárny, které je hlavním cílem semináře, komise spolu s vedením JE Dukovany projednala ve čtvrtek 2. prosince a ty nejdůležitější souhrnné informace z provozu stávajících bloků elektrárny za rok 2021 a přípravy výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech uvádím v následujícím přehledu.

Provoz EDU byl v roce 2021 bezpečný a spolehlivý, bez porušení Limit a podmínek pro bezpečný provoz. Proběhly odstávky bloku 1, 3 a 4, blok 2 je aktuálně v odstávce, která bude probíhat až do února příštího roku. Odstávky bloků trvaly oproti plánu celkově déle, a to z technických důvodů, zejména při náběhu bloků.  Nicméně OBK vysoce hodnotí přístup energetiků EDU s důrazem na bezpečnost a spolehlivost provozu. Tedy raději delší a pečlivější kontroly než uspěchaný hon za krátkou odstávkou. Například při aktuální odstávce druhého bloku probíhá unikátní operace čištění parogenerátoru od úsad na sekundární straně, kterou realizuje společnost Framatom.

V roce 2021 proběhla v JE Dukovany rekonstrukce rozvodů napájecí vody v parogenerátorech, byly dokončeny repase rychločinných armatur a rozsáhlé rekonstrukce podružných rozvaděčů. Probíhala rozsáhlá modernizace rozvoden 400 kV, odkud je vyrobená energie přenášena do blízké rozvodny ve Slavěticích. Byly položeny nové vysokonapěťové kabely pro napájení čerpací stanice Jihlava a ukončeny rekonstrukce na měřicích systémech radiační kontroly.

Osobní dávka personálu je velmi nízká, stejně tak jako trvale nízká hodnota výpustí do ovzduší, která se pohybuje kolem 0,20 % povoleného limitu. Tento dlouhodobý fakt vedl SÚJB k desetinásobnému zpřísnění autorizovaného limitu plynných výpustí, s platností od příštího roku.

V úložišti radioaktivních odpadů je zaplněna téměř jedna čtvrtina objemu, tedy 26 jímek ze 112. Nebyl zjištěn žádný únik radioaktivity z úložiště.

Úspěšně probíhá mezigenerační výměna pracovníků. V dukovanské elektrárně pracuje nyní 885 kmenových zaměstnanců EDU a 575 pracovníků jiných útvarů ČEZ.

Elektrárna v letošním roce zaznamenala jeden pracovní úraz svého zaměstnance. U dodavatelů se bohužel toto skóre zhoršuje. Za letošní rok elektrárna eviduje 7 pracovních úrazu dodavatelů, z nichž jeden byl bohužel fatální.

V průběhu roku se zaměstnanci zapojili do 10 nácviků protihavarijní připravenosti. Společnost ČEZ také letos vydala a distribuovala do všech domácností a firem v regionech obou jaderných lokalit kalendář s příručkou, jak se chovat, kdyby byla mimořádná situace vyhlášena. 

A situace s novým blokem?  Všechny tři oslovené společnosti  - francouzský EdF, korejský KHNP a americký Westinghouse se zúčastnily prohlídky místa budoucí výstavby v lokalitě Dukovan a také v požadovaném termínu odevzdaly vyplněný bezpečnostní dotazník, který byl předán na MPO a následně  bude vyhodnocený pověřenými složkami státu. Po vyhodnocení má dostat ČEZ pokyn k vypsání výběrového řízení.  Tak věřme, že se tento postup naplní co nejdříve.

Jedním slovem hodnotím provoz v roce 2021 jako spolehlivý a bezpečný, jen tak dál, ale neusnout na vavřínech.

Vážení čtenáři Zrcadla, dovolte, abych vám popřál hodně zdraví a spokojenosti, pohodový advent a celé Vánoce a také štěstí a hodně sil do příštího roku.

 

Aleš John

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany