Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Zasedání OBK s osobním setkáním v JE Dukovany

Zasedání OBK s osobním setkáním v JE Dukovany

22.6.2021

Pestrý program v dukovanské elektrárně čekal na členy Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany v rámci prvního letošního zasedání, které po několika měsících v polovině června mohlo opět proběhnout formou osobního setkání. 

V úvodu komise vyslechla prezentaci úvaru přípravy personálu, jak se pracovníci elektrárny pravidelně připravují na zvládání tzv. těžkých havárií. Předseda OBK ocenil význam a pravidelnost školení a nácviků diverzních a mobilních prostředků pracovníky elektrárny, a to i přes velmi malou pravděpodobnost těchto událostí.

Z úst GŘ EDU II Petra Závodského se členové OBK dozvěděli o nových krocích v přípravě projektu nového jaderného zdroje, aktuálně o bezpečnostním posouzení uchazečů o stavbu nového bloku.

O současném provozu čtyř bloků JE Dukovany, stavu bezpečnosti, oblasti péče o zařízení nebo personál informovali profesní partneři jednotlivých oblastí. S oblastí radiační bezpečnosti byla spojená i exkurze a prezentace SÚRAO a ukládání nízkoradioaktivních odpadů v úložišti, nacházejícím se přímo v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Další zasedání je plánováno po prázdninách, program bude přizpůsoben aktuální situaci.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany