Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jaderná energetika začátkem roku 2022

7.1.2022

Se začátkem nového roku 2022 několik čísel o tom, jaký byl rok uplynulý. Ve světě bylo v provozu 442 jaderných energetických reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 394 177 MWe.  51 reaktorů je ve výstavbě a přinesou po spuštění dalších 53 970 MWe. Jaderná energetika má za sebou 19 201 reaktorroků provozu.

Nově byly připojeny k síti v roce 2021: JE Baraka 2 v SAE, JE Hongyane 5 v Číně, JE Kakrapar 3 v Indii, JE Kanup 2 v Pakistánu, JE TianWan a JE Bay Shidao v Číně. Ve Finsku se pokročilo ve spouštění JE Olkiluoto 3 s reaktorem EPR, který dosáhl „první štěpné reakce“ 21. prosince 2021.

Jaderná výroba v EDU a ETE se mírně zvýšila. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily meziročně výrobu o tři procenta. Dohromady dodaly v roce 2021 do přenosové sítě 30,73 terawatthodin bezemisní elektřiny. Mimo jiné tak ušetřily 22,5 milionů tun oxidu uhličitého. Téměř vyrovnaly dosud rekordní výrobu, které dosáhly v roce 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 terawatthodin energie.  Obě jaderné elektrárny vyrobily vloni prakticky stejné množství elektrické energie.

Jaká bude asi jaderný rok 2022?

Soutěž o dodávku pro nový blok EDU 5 dosud nebyla vypsána. Všichni tři uchazeči odevzdali bezpečnostní dotazník, který se nyní vyhodnocuje. Pak by mělo dojít k vyhlášení soutěže na dodávku. Očekávání je začátek února. Pokračuje posuzování žádosti EDU 5 o územní povolení.

Poněkud nepřehledná situace je v evropském přístupu k jádru.  Stále se vede diskuse, je-li jaderná energie bezemisní (zelený) zdroj. Jistou váhu má v těchto diskusích dosud nevyřešený konec palivového cyklu. Také bychom se měli podrobně seznámit s tzv. Zeleným údělem (Green deal).  Česká koncepce energetiky mluví o jádru v kombinací s OZE (obnovitelné zdroje energie), ale to by znamenalo ve výstavbě nových jaderných bloků silně přitlačit na pilu, aby se odstavené uhelné bloky nahradily novými jadernými.  

Německo a Rakousko se jádra zřeklo a teď protestuje proti české jaderné koncepci energetické strategie. Z evropských států zůstávají jednoznačně jaderné Finsko, Velká Británie, Francie, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. Na jádro se chystá Polsko a Estonsko. Moc o jádru nemluví Švýcarsko, Belgie, Švédsko, ale vesele provozují své stávající jaderné bloky. A přesto všechno se v Bruselu prosazují více protijaderníci, a to zejména v diskusích o tzv. taxonomii, tedy, který zdroj je zelený a který už ne.

Co si z toho vybereme?  Počkáme si na Programové prohlášení Vlády.

Přeji všem čtenářům pěkný, zdravý a šťastný rok 2022.

Aleš John,  OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany