Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jaderný svět v polovině roku 2022

4.7.2022

Zdá se, že jádro pomalu začíná být bráno jako perspektivní zdroj. Podívejme se na světovou statistiku jaderné energetiky v polovině roku 2022. 

Ve světě je provozováno na 441 jaderných energetických reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 393 853 MWe. Dnes se ve světě staví 57 nových jaderných bloků, které po zprovoznění přidají do statistiky  jaderného instalovaného výkonu dalších 54 517 MWe.

V prvním pololetí 2022 byly do sítě připojeny 4 jaderné energetické bloky:

Fuquing 6 – PWR 1000 MWe v Číně,  Hongyanhe  6 – PWR 1060 MWe v Číně, Kanupp 3 – PWR 1014 MWe v Pakistánu  a Olkiluoto 3 PWR 1600 MWe ve Finsku.

Mimo energetických reaktorů je ve světě provozováno více než 800 výzkumných, experimentálních a školních reaktorů, ve více než 67 zemích světa.

Shrnu.li statistiku, tak v Česku máme 6 energetických reaktorů v JE Dukovany a JE Temelín a tři výzkumné – dva v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a jeden v FJFI v Troji. K nim brzy přijde nový školní reaktor Vrabec II na FJFI. 

A abych byl korektní, musím uvést ještě fúzní zařízení Golem na ČVUT FJFI.

A jak si v poločase vede JE Dukovany?

Výroba elektrické energie je na úrovni 7 TWh. Momentálně probíhá odstávka pro výměnu paliva a kontroly na bloku č. 4, která by měla skončit koncem července. Na blocích 1 a 2 již odstávky proběhly počátkem roku. Odstávka na bloku č. 3 je plánována v půlce září.

Provoz EDU byl v prvém pololetí bezpečný, bez porušení Limit a podmínek pro bezpečný provoz. Podmínky z licenčního povolení SUJB jsou plněny. Začínají práce na tzv. Provozní bezpečnostní zprávě ke 40 letům provozu, která bude aktualizovaná k roku 2025 a bude předána SUJB v roce 2024.

Stal se jeden úraz pracovníka dodavatelské firmy.  

Proběhla plánovaná cvičení havarijní odezvy, tentokrát i jedno v součinnosti s ETE. V EDU je zaměstnáno 889 kmenových zaměstnanců JE z celkových 1492 zaměstnanců ČEZ na lokalitě.

Na úložišti radioaktivních odpadů bylo letos uloženo 535 sudů. Počítá se, že ke konci roku bude úložiště zaplněno z 25 %.

Z pohledu OBK tedy nejsou k provozu EDU připomínky.

Přeji všem laskavým čtenářům a uživtelům webových stránek pěkné léto a dovolenou a těším se na další setkání.

Aleš John, OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany