Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

OBK v JE Dukovany v rámci 1. zasedání 2022

11.4.2022

0BK se sešla v pátek 1. 4.2022 na svém letošním prvním prezenčním zasedání.  Projednával se provoz JE Dukovany v prvním čtvrtletí letošního roku, plán činnosti OBK na rok 2022 a informace o výsledcích průzkumu veřejného mínění. Popularita jaderné energetiky od průzkumu prováděného v loňském roce mírně stoupla. S vládním návrhem na podporu jádra souhlasí 79% obyvatel regionu Dukovan a výstavbu nového zdroje by podpořilo nejméně 58 % zúčastněných.

Provoz EDU byl v prvním čtvrtletí letošního roku v souladu s plánem provozu, spolehlivý, bezpečný a bez porušení Limit a podmínek pro bezpečný provoz. Odstávka bloku č. 2, která začala v listopadu 2021, byla ukončena začátkem února 2022. Při odstávce se mimo výměny paliva, provedení revizí a kontrol zařízení provedla unikátní operace čištění parogenerátoru PG 26 od úsad. Při operaci, kterou provedla firma Framatome, bylo odstraněno na 700 kg feritických úsad na sekundární straně parogenerátoru. Výsledkem je zvýšení tepelného výkonu parogenerátoru. Tato operace se plánuje v budoucnu i na dalších parogenerátorech. Gratulujeme.

Na bloku č. 1 byla ukončena odstávka 4. dubna. Do konce roku jsou v plánu odstávky na blocích č. 3 a č. 4.

Kolektivní radiační dávka personálu byla v roce 2021 oproti předchozím rokům mírně vyšší. Byl to plánovaný důsledek prací spojených s čištěním parogenerátoru.

Ředitel SURAO Jan Prachař informoval o stavu provozu úložiště radioaktivních odpadů v areálu elektrárny. Nyní je zaplněno 26 jímek ze 112, což představuje 24 procent úložné kapacity. Volná kapacita úložiště je 41 000 m3.

V letošním roce došlo v oblasti BOZP ke dvěma drobným úrazům u pracovníků dodavatelských firem. Na EDU pracuje mimo pracovníky servisních a dodavatelských firem celkem 1460 zaměstnanců ČEZ, z toho je 888 kmenových pracovníků JE Dukovany.

Letos se připravuje pravidelná obměna tablet kalium jodidu v zóně havarijního plánování. Tablety budou dodány na obecní úřady, které je budou distribuovat obyvatelům.

Významná událost se v lokalitě Dukovany uskutečnila 17. března, kdy se do elektrárny sjeli představitelé politických špiček a vyhlásili zahájení výběrového řízení na výstavbu nového pátého bloku EDU. Za všechny účastněné jmenuji jen pana premiéra, ministra průmyslu a obchodu, ministra financí a hejtmana Kraje Vysočina. A v neposlední řadě i vrcholové vedení ČEZ.

A co bude následovat? Nyní je balón na straně soutěžících, kteří mají předložit své nabídky do listopadu letošního roku. Ty budou vyhodnoceny a předloženy jako návrh vládě, která vybere vítěze. Očekává se podpis kontraktu do konci roku 2024. Stavební povolení a „první beton“ v roce 2029 a spouštění v roce 2036.

K hladkému průběhu výběru, ale také k bezpečnému a spolehlivému provozu dnešních boků EDU držme dukovanským palce.

Aleš John OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany