Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Mise MAAE na Záporožskou JE

9.9.2022

S obavami sledujeme dění kolem Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Seriózních informací je pomálu. Jasné je, že elektrárna, která je největší v Evropě (šest bloků VVER 1000, tedy jako tři Temelíny), je součástí válečných strategií obou válčících stran. Některé bloky jsou provozovány a tak je nasnadě otázka, jak je to vlastně s bezpečností provozu.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), jejíž úkolem je dohlížet nad pravidly mírového využívání jaderné energie, vypravila zvláštní misi, která má posoudit není-li ohrožena jaderná bezpečnost i při provozování záporožských bloků. Víme, že mise má 14 členů a vede ji generální ředitel MAAE Rafael M. Grossi.

Připomeňme si, že jaderná bezpečnost je stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky nehod.

Co se tedy týče zařízení elektrárny, měl by se zkoumat stav a funkčnost zařízení elektrárny. Především systémů řízení reaktoru a odvodu tepla, respektive chlazení. Dále bezpečnostních systémů, systémů elektrického napájení, včetně dostatečné zásoby provozních hmot.  Stav bariér proti šíření radioaktivních látek, zejména hermetické obálky – kontejnmentu. Neměl by být opomenut také dostatek náhradních dílů a kvalifikace a dostupnost servisních a údržbářských organizací. Neopomenutelnou součástí je také posouzení funkčnosti monitorovacích systémů a poskytování informací o radiační situaci v okolí elektrárny.

Co se týče personálu elektrárny, měly by se posoudit pracovní podmínky provozního personálu, včetně režimu střídání směn s dostatečným časem na odpočinek.

Pro kontrolu nad bezpečností provozu jaderných elektráren byla v roce 1989 založena také organizace WANO jako sdružení všech provozovatelů jaderných elektráren světa, s cílem zabránit jaderné havárii. Jako zástupce Občanské bezpečnostní komise se zajímám o to, jak tato celosvětová organizace vnímá současnou bezprecedentní situaci zasahování do provozu Záporožské JE a jaká přijímá opatření. S odpovědí se milerád se čtenáři webových stránek podělím.

Aleš John, předseda Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany