Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Provoz JE s moderním palivem

10.8.2022

Není žádným velkým tajemstvím, že jaderné palivo v reaktoru je potřeba měnit v závislosti na jeho „vyhoření“. V řešení problému výměny paliva mají konstruktéři prakticky jen dvě možnosti. Kampaňovitý režim provozu, tak je to třeba ve většině PWR (tlakovodních reaktorech), tedy i v našich Dukovanech i Temelíně. Druhá možnost je výměna paliva za provozu bez nutnosti odstavení. Takto fungovala slovenská jaderná elektrárna A1 v Jaslovských Bohunicích, takto fungují kanadské reaktory typu CANDU a fungovaly tak i anglické reaktory chlazené plynem.

Nechci zacházet do podrobností ani nechci hodnotit výhody či nevýhody toho kterého způsobu řešení. Zmiňuji se o tom v souvislosti se zvýšením efektivity provozu současných jaderných reaktorů.

V posledních letech, vedeni snahou o zefektivnění provozu, se u reaktorů, které jsou provozovány kampaňovitým způsobem, tedy těch, které se po určité době provozu musí odstavit, otevřít a vyměnit palivo, mluví o využití prodloužení délky kampaně.  Obvykle bývá provoz v délce deseti měsíců a dva měsíce na odstávku, při které se vymění palivo a provedou kontroly či úpravy zařízení.

Některé jaderné reaktory jsou provozovány s periodou 24 měsíců, tedy odstávka a výměna ve dvouletém intervalu. Stále častěji se objevují případy, kdy původní roční interval výměny paliva je prodlužován na 15 nebo i 18 měsíců. Ekonomika provozu se po takovém prodloužení kampaně výrazně zlepší.

K přechodu na delší kampaň se připravují i dukovanské i temelínské bloky. To je nemalé zvýšení efektivity provozu. Bylo by hezké, kdyby se to ČEZu povedlo, zvláště když se počítá s provozem současných bloků za hranici 60 let.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany