Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
První zasedání OBK v roce 2022

První zasedání OBK v roce 2022

4.4.2022

V pátek 1. dubna se zástupci regionu sešli se svými elektrárenskými protějšky při prvním zasedání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Čekal je nabitý program a nebyl to Apríl.

Kromě pravidelných informací z provozu, jehož nedílnou součástí je i zajištění bezpečnosti, havarijní přpravenosti nebo dostatek kvalifikovaného personálu pro provoz čtyř dukovanských bloků, byl program zasedání bohatší o prezentace z oblasti komunikace. První z nich, týkající se výsledků nedávno provedeného průzkumu veřejného mínění z oblasti jaderené energetiky, přednesl vedoucí útvaru jaderná komunikace ČEZ Petr Šuleř. Co může způsobit lidská chyba v komunikaci, přednesla na příkladu z události na Havaji Lucie Kalinová z útvaru korporátního rozvoje a diagnostiky ČEZ.

Posledním bodem zasedání bylo představení dvou hasičských vozů, které do vybavení jednotky HZSp v elektrárně Dukovany předali její ředitel Roman Havlín společně s ředitelem útvaru bezpečnost Petrem Měšťanem.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany