Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Setkání OBK se slovenskými OIK - září 2022

Setkání OBK se slovenskými OIK - září 2022

5.10.2022

Ve dnech 28. – 30.  září se uskutečnilo setkání Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany s partnerskými slovenskými Občanskými informačními komisemi - OIK Jaslovské Bohunice a Mochovce. 

Jsou to zájmová sdružení obcí ve dvacetikilometrových pásmech kolem slovenských jaderných elektráren Jaslovské Bohunice a Mochovce. Činnost a poslání je obdobné jako má OBK v Dukovanech, tedy sledovat co se na elektrárně děje a informovat po vlastních cestách obyvatelstvo. Je to veřejný nezávislý dohled, který je v podstatě po profesním sdružení WANO, státním dozorným orgánem SÚJB třetím uskupením dohlížejícím na bezpečnost a spolehlivost provozu jaderných zařízení v Dukovanech.

Spolupráce se slovenskými kolegy má dlouhodobou tradici a členové se setkávají pravidelně každý rok střídavě na Slovensku a v Čechách. Kvůli dvouleté pauze zapříčiněné COVIDEM a důsledkům probíhající války na Ukrajině bylo v oblasti energetiky hodně témat k diskusi a projednání. Hlavní debata se však točila zejména kolem aktuálního spouštění třetího bloku JE Mochovce (EMO 3).

Po mnohaletých peripetiích, změnách projektu, doplňkových certifikacích a mnohonásobných kontrolách obdržel provozovatel EMO 3 souhlas Úradu jadrového dozoru (ÚJD) k zahájení spouštění.

Prvním krokem spouštění je zahájení zavážky paliva. Autentičnost tohoto kroku byla stvrzena 25. srpna 2022 podpisem povolení předsedkyní ÚJD Martou Žiakovou přímo na reaktorovém sále EMO 3. A také hned po podpisu byla zahájena zavážka paliva uložením první palivové kazety do reaktoru.

Celá zavážka 449 palivových kazet byla ukončena 13. 9. 2022 a mohla začít kompletace reaktoru. Následovala studená těsnostní a pevnostní zkouška, kontrola hermetičnosti hermetické zóny kolem reaktoru, náhřev a horká zkouška těsnosti primárního okruhu. Kolegové očekávají dosažení první štěpné reakce – tzv. MKV (minimální kontrolovaný výkon) někdy kolem 5. 10. 2022.

Měli jsme možnost navštívit trenažer třetího bloku EMO a vidět simulovaný náběh na MKV. Bloková dozorna, neboli řídicí velínEMO je podobný jako na EDU, jen provedením je jako typický počítačový řídicí systém. Minimum knoflíků a vypínačů, vše se ovládá z obrazovek.

V pracovní rovině jsme kromě provozu EDU, EBO a EMO diskutovali otázky ceny elektrické energie, Green Deal i otázky bezpečnosti v souvislosti s událostmi na jaderných elektrárnách na Ukrajině.

Držíme mochoveckým palce k úspěšnému spouštění a náběhu bloku. O postupu vás bude OBK informovat.

Aleš John OBK při JE Dukovany

Soubory ke stažení

SE_JE Mochovce_Martin Mráz

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany