Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

SMR - Malé modulární reaktory

1.6.2022

V posledních letech se stále více a více mluví v odborné i laické veřejnosti o tzv. SMR (Small and Modular Reaktors) neboli Malých a modulárních reaktorech. Tyto reaktory mají menší výkon než standardní energetické reaktory, jaké známe ze současných jaderných elektráren. 

Modulární znamená, že jednotlivé systémy jsou montovány ve výrobním závodě a na lokalitu se dopravují již odzkoušené a funkční.  Výkon je navrhován v rozmezí desítek až málo stovek MW. Typickým modulem je například reaktor, který je spolu se systémy primárního okruhu v jedné hermetické nádobě, která funguje jako třetí bariéra – kontejnment. Takový modul pak funguje jako zdroj páry. A na něj pak navazují standardní systémy sekundárního okruhu.

Původně se SMR projektovaly a vyvíjely k použití pro odlehlé oblasti, navíc s nepříznivým klimatem – Aljaška, Severní části Kanady, Brazílie, Argentina, Sibiř. Tato místa mají společné to, že jsou tam obrovské zásoby nerostných surovin, ale podmínky pro práci jsou extrémní. Později začal v USA prosakovat názor, že by mohlo být výhodné repasovat turbogenerátorovou část uhelných elektráren a kotel nahradit malým jaderným reaktůrkem. A ještě lepší by bylo ten reaktůrek smontovat a vyzkoušet ve výrobním závodě a na místo ho dopravit jako fungující část. Tak se nenápadně začal rodit příběh SMR. První malé reaktory pro účely zásobování zlatých dolů teplem a elektřinou byly zprovozněny na Čukotce v osadě Bilibino v roce 1972. 4 bloky 12 MWe. A fungují dodnes. Jiný malý reaktor byl používán k zásobování Panamského průplavu elektřinou. Reaktor měl 10 MWe a byl postaven na lodi. To byly ale jen zmenšeniny velkých reaktorů. To kouzlo SMR je v modulárním přístupu a doprava na místo již odzkoušeného zařízení.

Proč jsem si vybral dnes téma SMR? ČEZ vyhlásil, že uvolňuje část lokality JE Temelín pro budoucí výstavbu SMR.  To je velice výhodné rozhodnutí.

V čem je ta výhoda? Jaderný blok, ať již má jakýkoliv výkon, není jen reaktor a turbína s generátorem. V kompletním bloku je ještě spousta dalších systémů. Jen letmo vyjmenuji třeba ostraha, laboratoře, radiační ochrana, diagnostika, údržba a její dílny, chemická úpravna vody, ale také zajištění personálu, jeho příprava, doprava na lokalitu, prověření a v neposlední řadě třeba i komunikace s obyvatelstvem a stravování.

Takové pomocné systémy musí sloužit i v případě SMR. Na lokalitě, kde již nějaký reaktor funguje, lze pak mnoho stávajících systémů použít s trochou úpravy ze stávajícího i pro SMR.  A nemusí se to stavět na zelené louce. Celá stavba se tak výrazně zlevní. A to je ta výhoda.

Doufám, že se brzy dozvíme, jak se toto rozhodnutí ČEZ začne naplňovat.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany