Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Zahájení tendru na 5. blok - online schůzka s vedením ČEZ

Zahájení tendru na 5. blok - online schůzka s vedením ČEZ

28.3.2022

Petr Závodský, GŘ EDU II, informoval zástupce krajů, sdružení a obcí regionu o zahájeném VŘ na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech při on-line setkání v pátek 25. března. Setkání se zúčastnili i členové OBK.

Kromě tohoto významného milníku projektu byly prezentovány i další kroky přípravy, které paralelně se zahájením tendru běží, jako je např. příprava smluv mezi státem, ČEZ a EDU II, povolovací a licenční procesy nebo příprava transportních tras. Diskuse proběhla také k plánovanému náboru a zajištění kvalifikovaného personálu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany