Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2023

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

ITER - Thermonuclear Experimental Reactor

14.6.2023

OBK v rámci studijní cesty navštívila ve francouzské Cadarache staveniště stroje, který by měl sloužit k dalšímu výzkumu termojaderné fúze. Jde o projekt pod názvem ITER.

Jaderných reaktorů, tak jak je známe z jaderných elektráren, je ve světě v provozu423 s celkovým výkonem 15 448 MWe. Dalších 56 jaderných reaktorů je ve výstavbě. V těchto reaktorech je využívána řízená reakce štěpení jader uranu. Jaderná či nukleární fúze je typ jaderné reakce, při které dochází ke slučování atomových jader lehkých prvků (helium, vodík, deuterium, tricium, lithium,…) v jádra těžších prvků a zároveň k uvolnění mnohem větší energie než štěpením. Termojaderná fúze probíhající za vysokých teplot je zdrojem energie většiny hvězd včetně Slunce. Jaderná fúze je v principu opakem štěpení jader těžkých prvků.

OBK v rámci studijní cesty navštívila ve francouzské Cadarache staveniště stroje, který by měl sloužit k dalšímu výzkumu termojaderné fúze. Jde o projekt pod názvem ITER.

ITER (původně anglicky International Thermonuclear Experimental Reactor - Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor) je projekt připravovaného zařízení, které by se mělo stát předstupněm ke komerčnímu využití termonukleární fúze v energetice. Jeho výstavba by měla vést k porozumění problematiky jaderné fúze, vyřešení praktických problémů s tímto druhem energetiky a měla by umožnit kolem roku 2050 stavbu prvních elektráren založených na tomto principu.

Laskavý čtenář si jistě najde mnoho článků jdoucích do hloubky fyziky a tak se v tomto příspěvku zaměřím spíše na pocity a dojmy, které jsem měl, když jsme procházeli staveništěm projektu ITER.

První dojem - vše je obří, pracovní teplota 150 milionu stupňů celsia, vysoké vakuum, supravodivé magnety s teplotou blízkou absolutní nule, vlastní rozměry stroje 30 x 30 x 30 m s přesností na zlomky mm.

Druhý dojem - lidské mraveniště - na staveništích jednotlivých systémů, jako je například vlastní vakuová komora, stanice zdroje chladu pro supravodivé magnety, triciové hospodářství, ale i předmontážní kontrola a vlastní montáž, pracuje na 5000 odborníků. Z diskusí jejich zaujetí pro věc přímo čiší a jsou plně soustředěni každý na svůj příspěvek k celkovému dílu. Tím výsledkem je kompletace stroje a jeho systémů a první experimenty s plasmou. To se očekává někde kolem roku 2025-2030. Když jsem před třinácti lety navštívil CEA v Cadarache v rámci jiného projektu, na ploše téměř 200 hektarů jezdily buldozery a rovnaly plochu pro výstavbu. Dnes je tato plocha zastavěna do posledního metru a všude jsou vidět jeřáby, montážní stroje, ale i čistá montáž a převlékání pro zamezení znečistění stroje.

Třetí dojem - energie pro třetí tisíciletí. Našinec na to kouká v němém úžasu.  Ano, tak by mohla vypadat energetika pro nové generace a v celoplanetárním rozměru. A hned mne ale napadá, jen si to nějakými mocenskými hrátkami nepokazme.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany