Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2023

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jaderný svět na začátku roku 2023

23.1.2023

Přelom roku bývá využíván k přehledům, statistikám a hodnocením. Proto předkládám stručný přehled toho nejdůležitějšího v oblasti jaderné energetiky. Jaké je tedy jádro na konci roku 2022 a prahu roku 2023?

Na světě je v provozu 422 jaderných energetických reaktorů, a to ve 34 zemích s celkovým výkonem 378 324 MWe.  57 reaktorů je ve výstavbě a představuje tak budoucí instalovaný výkon 58 858 MWe.

V roce 2022 bylo zprovozněno a připojeno k síti celkem šest jaderných bloků s instalovaným výkonem 7 360 MWe. Nové bloky jsou v Číně, Koreji, Emirátech, Pákistánu a Finsku. Výstavba byla zahájena na sedmi lokalitách v Číně a v Egyptě. Jak spuštěné, tak nově zahájené stavby byly všechny s reaktory PWR.

Výzkumných reaktorů je na světě více než 800 v 67 zemích.

Pokračuje výstavba fúzního reaktoru ITER ve francouzském Cadarachi. První plasma je očekávána do konce tohoto desetiletí.

Finské hlubinné úložiště Onkalo nedaleko JE Olkiluoto je dokončeno a zkušební provoz se očekává od roku 2023.

Na Slovensku je spouštěn třetí blok JE Mochovce. Koncem roku bylo dosaženo řízené štěpné reakce a byly provedeny testy fyzikálního spouštění. Další spouštěcí etapy budou následovat. Očekává se zahájení zkušebního provozu v první polovině roku 2023.

České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodaly v loňském roce do sítě 31 TWh elektřiny, o 110 000 megawatthodin více než v předchozím roce. Ušetřily tak přibližně 22,5 milionů tun oxidu uhličitého. Provoz českých JE byl spolehlivý a bezpečný v souladu s Limity a podmínkami. Všechny licenční podmínky SÚJB k provozu JE byly plněny.

Bez problémů byly provozovány dva výzkumné reaktory v Centru výzkumu Řež (LR 0 a LVR 15) a školní reaktor Vrabec (VR 1 na FJFI (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) v Praze. Další výzkumný reaktor VR 2 pro jadernou fakultu ČVUT obdržel povolení k výstavbě od SUJB. Pro úplnost musím zařadit i fúzní zařízení Golem na FJFI, které je určeno k výuce a výzkumu chování plasmy.

Událostí číslo jedna bylo v loňském roce nepochybně vyhlášení tendru na výstavbu pátého bloku v Dukovanech. Je požadován blok s reaktorem PWR o výkonu 1000 – 1200 MWe. Koncem listopadu 2022 předložily své nabídky společnosti Westinghouse, EdF a korejská KHNP.  Nabídky nyní ČEZ posuzuje. Ohlášení výsledků a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem by ČEZ mohl podepsat v roce 2024.

V souladu s dlouhodobým plánem postupují práce kolem výběru lokality pro hlubinné úložiště vysoce aktivních odpadů, za jehož přípravu odpovídá Správa uložišť radioaktivních odpadů. Již v roce 2020 byly z původních devíti posuzovaných lokalit vybrány čtyři, které nejvíce vyhovují přísným kritériím. Jedná se o lokality: Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch.

 

V loňském roce byl také založen Český nukleární park v lokalitě Temelín. Je určen k přípravě výstavby modulárních jaderných reaktorů (SMR). Zakladatelem je Jihočeský kraj a skupina UJV Řež

Jedním slovem na závěr: Provoz stávajících reaktorů byl bezpečný a spolehlivý. Registrujeme rostoucí zájem a podporu výstavby energetických reaktorů, ale také celkový růst zájmu o tzv. malé a modulární reaktory. Očekáváme v horizontu dvou až tří let ukončení tendru na EDU 5, vyhlášení vítěze, podpis kontraktu a zahájení výstavby.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany