Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2023

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

SMR – Malé modulární reaktory

18.5.2023

V posledním roce zaznamenáváme stále více zpráv o vývoji a plánech na instalaci tzv. malých modulárních jaderných reaktorů. Na webových stránkách jsem o této technologii již několikrát informoval. Ted však to vypadá, že jde tzv. do tuhého. 

Polsko plánuje několik SMR k výstavbě, Ukrajina a Lotyšsko také. Výstavbu plánuje také několik amerických a kanadských lokalit. Společnost Rolls Royce inzeruje své malé reaktory s výkonem cca 500 MWe. Přichází zprávy z Oceánie a nakonec i ČEZ vymezil na lokalitě Temelín prostor pro výstavbu pilotního projektu SMR. Navíc má uzavřenou dohodu o spolupráci se sedmi společnostmi vyvíjejícími SMR.

Český průmysl a výzkum se nenechává zahanbit a prezentují své vlastní modely SMR. Pokud vím, mají české týmy takových pět nebo šest projektů SMR jak s kogenerací teplo elektřina, tak jen pro samostatnou výrobu tepla nebo elektřiny. S označením SMR se zachází velmi volně a tak v tom možná začíná být trošku nepřehledná situace.

Tak abychom si v tom udělali pořádek. Co je to malý a co je to modulární?

Za malý reaktor se podle přístupu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) považuje reaktor s výstupním elektrickým výkonem do 300 MWe. V případě SMR velmi nízkého výkonu se někdy hovoří o tzv. „mikro-modulárních reaktorech“ nebo „velmi malých modulárních reaktorech“ (vSMR) s výkonem řádově několik MWe.

Slovo modulární není již tak jednoznačně definováno.  Modulárním se většinou myslí projekt ve kterém tzv. „jaderný ostrov“, tedy reaktor a vše co s ním souvisí, tvoří jeden v hermetické nádobě uzavřený systém. Taková nádoba vykonává funkci kontejnmentu. Výstupem z takového modulu je teplo ve formě vhodného teplonositele. Mluví se o vodě, roztaveném kovu, roztavené soli, plynu nebo páře. Na jaderný modul navazují další moduly jako např. turbínový ostrov, systém odběru tepla pro vytápění, modul přípravy provozních médií, stavební modul a ventilace, modul likvidace odpadů atd. Celý energetický systém je tak vytvořen pospojováním jednotlivých modulů.

Podstatné je, že takový jaderný ostrov a také další moduly se vyrobí a montují ve výrobním závodě a někdy i s jaderným palivem se transportuje odzkoušený a otestovaný na lokalitu, kde se propojí s navazujícími systémy.

Takovou modularitou získáváme vysoký stupeň spolehlivosti, bezpečnosti, efektivitu provozu a údržby a samosebou v těchto důsledcích i nižší cenu. A to jak investiční, tak provozní náklady.

Někteří výrobci mají na prknech jaderné elektrárny s několika SMR. Takovou „jadernou baterii“ je možné výkonově rozšiřovat a efektivně přizpůsobit potřebám spotřebitelů. Ale to je třeba téma na další sloupek.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany