Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2023

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Zasedání OBK v JE Dukovany - 22. 9.2023

Zasedání OBK v JE Dukovany - 22. 9.2023

26.9.2023

Členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany se sešli 22. září přímo v dukovanské elektrárně. Jednání se zúčastnil ředitel EDU Roman Havlín, Petr Závodský, ředitel dceřiné společnosti ČEZ EDU II, která řídí výstavbu nového bloku v Dukovanech, ředitel SURAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) Lukáš Vondrovic, a také nový ředitel Sekce Jaderná bezpečnost SÚJB Štěpán Kochánek.

Za uplynulé období byl provoz EDU spolehlivý a bezpečný, bez porušení Limit a podmínek (LaP) a v souladu s plánem provozu.  Letošní výroba aktuálně dosáhla 10,5 TWh. Podle zástupců elektrárny byl při letní odstávce pro výměnu paliva na 1. výrobním bloku významný souběh s odstavením bloku č. 2, který byl plánovaný a na danou dobu nezbytný. Elektrárna tak mohla provést kontrolu, úpravy a opravy na společných zařízeních obou bloků. Jednalo se zejména o systémy vodního hospodářství a čerpací stanice na dolní Mohelenské přehradní nádrži. Při odstávce 1. bloku elektrárna provedla čištění dalšího parogenerátoru po sekundární straně od minerálních úsad. Tato operace zvýšila výkon parogenerátoru PG 14 a bude se realizovat postupně při odstávkách i na dalších parogenerátorech. Připomínám, že na každém bloku je 6 parogenerátorů a postupně se bude provádět jejich čištění.

V oblasti limit výpustí vod, ovzduší a ozáření personálu si elektrárna dlouhodobě vede velmi dobře. Všechny tyto sledované limity jsou trvale na velmi nízkých úrovních a pohybují se dlouhodobě na hodnotě 0,5% limitu.

Ještě letos proběhne odstávka bloku č. 4, která je plánována od poloviny října do konce letošního roku.  V lednu 2024 pak na koloběh odstávek naváže odstávka na 3. bloku.

Od počátku roku měl Hasičský záchranný sbor EDU jeden zásah v areálu elektrárny a 61 zásahů s výjezdem dukovanských hasičů v okolí EDU.

Byla vydána a aktuálně je do každé domácnosti v 20 km zóně havarijního plánování distribuována Příručka pro obyvatelstvo pro případ mimořádné události, již tradičně v praktické a obyvateli regionu oblíbeném formátu stolního kalendáře.

V září na lokalitě EDU pracovalo 937 kmenových pracovníků EDU a dalších 545 pracovníků centrálních útvarů ČEZ. Průměrný věk pracovníků je 43 let. Tradičně úspěšná byla letní univerzita, které se zúčastnilo 32 studentů vysokých škol.

O aktuálním vývoji příprav výstavby nového bloku informoval Petr Závodský,  generální ředitel dceřiné společnosti  EDU II, která výstavbu připravuje. ČEZ čeká na vydání Územního rozhodnutí, připravují se transportní trasy pro dopravu velkých dílů technologie.  Na konec října byl posunut termín pro podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje, tzv. EDU 5.  Do soutěže je přihlášen francouzský EdF, korejský KHNP a americký Westinghouse. Ve společnosti EDU II dnes pracuje 155 zaměstnanců a společnost se chystá nabírat další pracovníky.

Začátkem října se v JE Dukovany uskuteční tzv. Následná mise WANO (Follow up mission).  Tato mise navazuje na prověrku WANO Peer Review,  která proběhla na EDU v roce 2021. Mise bude kontrolovat, jak se elektrárna vyrovnala s doporučeními a hodnocením  prověrky z roku 2021. O výsledcích této Follow up mise bude i OBK informovat.

A jaké činnosti má OBK před sebou?  V říjnu tradiční setkání s partnerskou Občanskou informační komisí Slovenska spojené s návštěvou školních reaktorů Vrabec 1 a Vrabec 2 na ČVUT a také exkurse do úložiště radioaktivních odpadů ve vyřazeném podzemním lomu Richard v Litoměřicích. Tradiční seminář OBK, hodnotící bezpečnost provozu elektrárny za uplynulý rok, připravujeme na jaro příštího roku. Ale o tom vás budeme v dostatečném předstihu informovat.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany