Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2024

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Občanská bezpečnostní komise EDU jednala v novém složení

Občanská bezpečnostní komise EDU jednala v novém složení

24.1.2024

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 se v elektrárně konalo první jednání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK) v letošním roce. V návaznosti na nominování nových zástupců OBK za sdružení Energoregion 2020, které jeho rada v závěru roku schválila, začalo jednání komise představením nových členů, které provedl předseda sdružení Vladimír Korek.  

Ředitel EDU Roman Havlín a předseda OBK Aleš John poděkovali za dlouholetou činnost, práci v komisi a přínos pro jadernou energetiku odstupujícím členům Antonínu Mlynářovi, Pavlu Štefkovi a Josefu Obršlíkovi, všichni tři byli nominováni za spolek Energoregion 2020, a dále pak Jiřímu Kostelníkovi, zástupci sdružení Ekoregion 5. 

Novými členy OBK byli jmenováni Milan Buček, starosta Ivančic, Michal Škoda radní z Hrotovic, Vojtěch Kocáb, místostarosta Moravského Krumlova a Aleš John, všichni čtyři za sdružení obcí Energoregion 2020. Sdružení Ekoregion 5 je zastoupeno Jiřím Šandou, starostou Mohelna. Představení nových členů OBK lze nalézt také nalézt v příloze.

Nutno také zmínit stávající členy OBK Miroslava Křišťála, starostu Dukovan a Vladimíra Černého, starostu Rouchovan, kteří pokračují v činnosti OBK i v dalším období. Členové OBK si také zvolili svého předsedu, kterým se opakovaně stal Aleš John. Dále jednání pokračovalo standardním programem, v jehož průběhu zástupci elektrárny podali informace o provozu EDU za uplynulé období.

Občanská bezpečnostní komise funguje na základě dohody mezi provozovatelem elektrárny a zástupci obyvatel v jejím regionu. Její členové jsou nominováni na minimálně 4 roky. Délka intervalu je zdůvodněna nezbytnou odbornou přípravou členů. Zřizovatelé OBK jsou ČEZ a spolky Energoregion 2020, který sdružuje obce v 20 km pásmu okolo EDU, Ekoregion 5, který sdružuje obce v 5 km pásmu, a samotné obce Dukovany a Rouchovany, na jejichž katastru JE Dukovany leží.  Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Tým OBK je doplněný tzv. odbornými partnery, kterými jsou specialisté daných oblastí z Jaderné elektrárny Dukovany a zástupce Správy uložišť radioaktivních odpadů.

Členové OBK mají přístup k informacím o provoze elektrárny, mohou sami vstupovat do střežené zóny a o zjištěních referují obyvatelstvu v okolí. Zpravidla se využívá informačního bulletinu ČNN (České nukleární novinky), který OBK vydává týdně. Bulletin přináší informace o dění v provozu českých jaderných elektráren a novinkách v jaderné oblasti. Bulletin ČNN je k dispozici na webu OBK. Členové OBK mají za povinnost se pravidelně vzdělávat a pravdivě a srozumitelně informovat obyvatele ve svém okolí o událostech na JE Dukovany a odpovídat na dotazy obyvatel.

Děkuji odcházejícím členům OBK za jejich dlouholetou a aktivní práci v OBK a nově nastupujícím členům hodně sil do nelehké, ale důležité práce jaderné komunikace.

Soubory ke stažení

Představení členů OBK jmenovaní za E2020

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany