Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2023

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Postřehy z jednání OBK

Postřehy z jednání OBK

15.3.2023

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany se sešla 10.března na svém prvém letošním zasedání. Jednání se zúčastnili i ředitel EDU Roman Havlín, ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač a  předseda Energoregionu 2020 a starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka. Na programu jednání byly výsledky provozu za rok 2022 a plány na rok 2023.

Tak tedy: provoz EDU byl v roce 2022 spolehlivý a bezpečný, bez porušení Limit a podmínek pro bezpečný provoz. Celková výroba EDU byla 14 547 GWh. Byly okomentovány dvě události bez vlivu na bezpečnost provozu. V loňském roce se prováděla unikátní operace čištění jednoho parogenerátoru bloku 2 od úsad na sekundární straně. Operace, kterou dělala firma Framatom, byla úspěšná. Při nyní probíhající plánované odstávce bloku 2 se prováděla kontrola tohoto parogenerátoru, která potvrdila, že operace čištění proběhla úspěšně. Energetici v EDU tak připravují čištění i dalších parogenerátorů. 

V loňském roce koupil ČEZ společnost Škoda jaderné strojírenství. Ta se spolu se společností ČEZ Energoservis stala hlavním dodavatelem servisních a údržbářských prací obou českých jaderných elektráren.

OBK se zajímala o situaci kolem jaderného paliva, které dodává firma TVEL. Zásoby paliva jsou dostatečné na 4 roky provozu.  Současně probíhají jednání o alternativním dodavateli paliva.

EDU připravuje přechod režimu provozu na 15 měsíční cyklus.  Tato novinka znamená, že provoz bude nepřetržitý od současných 11 měsíců + měsíc odstávky na budoucích cca 15 měsíců +  měsíc odstávky. Kromě zvýšené výroby elektrické energie dojde tak i k většímu využití paliva.

Zrealizovaly se všechny plánované nácviky z oblasti havarijního plánování, BOZP zaznamenala jeden drobný úraz v dodavatelské organizaci. Na letošní rok jsou naplánována další cvičení dokonce i s mezinárodní součinností.

V rámci mezinárodní spolupráce přešly jaderné elektrárny ČEZ z Moskevského centra WANO do centra Pařížského. Podobně přešly do PC WANO i elektrárny slovenské, finské, maďarské a bulharské. WANO jsme představovali u příležitosti 30 let jeho fungování v roce 2019. Nicméně se k němu vrátíme v příštím sloupku.

V letošním roce jsou připravovány investiční akce v oblasti upgrade systému radiační kontroly, výměny rozvaděčů, ale i náhrada vnitřních sirén. A nakonec EDU obhájilo Environmentální certifikaci společností Det Norske Veritas. Výpustě do ovzduší byly na úrovni 0,47% limitu a to byl limit výpustí zpřísněn z 40 mikro Sv na 6 mikro Sv.

Nedošlo k žádnému požáru v areálu. Velmi pozitivně hodnotíme součinnost hasičů EDU v rámci Integrovaného záchranného systému. V 61 případech vyjížděli dukovanští hasiči k zásahům v okolí elektrárny.

 A poslední číslo: v EDU pracuje 910 kmenových zaměstnanců elektrárny a dalších 530 zaměstnanců centrálních útvarů ČEZ. A počet žen je 148.

Úložiště radioaktivních odpadů je zaplněno z 25 % (27 jímek zaplněno a uzavřeno).

OBK informuje pravidelně o aktuální situaci v EDU na svých web stránkách  www.obkjedu.cz

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany