Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2023

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

Seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

12.4.2023

Ve čtvrtek 6. dubna se uskutečnil v Hotelu Zámek Valeč každoroční seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK). Seminář byl určen místním zastupitelům, zástupcům spolků a zástupcům místních samospráv, jakož i zástupcům společností a firem spolupracujících s EDU. V auditoriu se sešla téměř stovka posluchačů. Téma semináře bylo „Provoz JE Dukovany v roce 2022 a výhled do budoucích let“.

Na semináři, který konferoval Aleš John, předseda OBK, vystoupili:  předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková, předseda Energoregionu 2020 Vladimír Korek, ředitel sekce Jaderná bezpečnost SÚJB Zdeněk Tipek, ředitel jaderné divize ČEZ Bohdan Zronek, ředitel EDU Roman Havlín, ředitel divize Nová Energetika ČEZ Tomáš Pleskač, vrchní ředitel sekce jaderná energetika MPO Tomáš Ehler, ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic a v rámci diskuse také hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Prezentace jednotlivých vystupujících budou průběžně zveřejňovány v příloze článku.

Vybírám ta hlavní sdělení: 

OBK přináší srozumitelné informace o provozu EDU a také informace o dění v jaderném světě.

EDU má časově neomezené povolení státního dozoru (SÚJB) pro provoz všech čtyř výrobních bloků, které je však podmíněno řadou podmínek. Z výstupů na semináři vyplynulo, že jsou všechny podmínky povolení plněny. Způsob provozování JE a tzv. kultura bezpečnosti (hodnoceno metodikou amerického dozoru – SALP) je na vysoké úrovni, ale nelze usnout na vavřínech a je stále co zlepšovat.

Dlouhodobý cíl je celková roční jaderná výroba v ČEZ 32 TWh. Nyní je tento ukazatel na hodnotě 30 TWh. EDU ani ETE však nebudou „honit rekordy“ v délce odstávek, k dosažení tohoto výrobního cíle přispěje i postupný přechod obou elektráren na patnácti, respektive osmnáctiměsíční palivovou kampaň. Obě JE připravují zvýšení zásob čerstvého paliva. Cílem nastaveného programu Jaderný profesionál je zvýšení úrovně kultury bezpečnosti. Na počátku letošního roku přešly české JE v rámci mezinárodní spolupráce pod Pařížské centrum WANO (celosvětové sdružení provozovatelů jaderných elektráren).

Kraj Vysočina pracuje na socioekonomické studii dopadu výstavby nového jaderného bloku na kraj Vysočina. Bude také nutné koordinovat úpravy dopravních tras na území obou krajů v souvislosti s novou výstavbou.

Zatím je bilance české elektroenergetiky pozitivní a přebytková.  Analýzy MPO však ukazují, že kolem roku 2030 již budeme muset elektrickou energii dovážet. Všechny jaderné evropské státy mají mít vybudované hlubinné úložiště použitého paliva do roku 2050. Podle SÚRAO je tento termín splnitelný.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Soubory ke stažení

Aleš John - OBK při JE Dukovany
Roman Havlín - Provoz JE Dukovany
Tomáš Ehler - MPO ČR
Tomáš Pleskač - ČEZ - NJZ Dukovany
Lukáš Vondrovic - SÚRAO

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany