Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Lokality českých jaderných elektráren prošly seismickou prověrkou

Lokality českých jaderných elektráren prošly seismickou prověrkou

Výběr lokalit pro stávající i nové jaderné bloky v České republice byl správný a odborníci při něm použili aktuální a správné metody. Takový je předběžný závěr mezinárodní prověrky, kterou si vyžádal ČEZ prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Mise šestice odborníků ze třech zemí začala v pondělí v jihočeském Temelíně, její hlavní část ukončili odborníci ze Švýcarska, Francie a Japonska a nezávislá pozorovatelka z Rakouska za přítomnosti zástupců ČEZ a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a provozovatele obou českých elektráren ČEZ, a.s., v Dukovanech.

Newsletter jaderné energetiky 04/2022

Newsletter jaderné energetiky 04/2022

Vyšlo nové číslo Newsletter jaderné energetiky 04/2022

Seminář OBK při JE Dukovany ve Valči přivítal stovku hostů

Seminář OBK při JE Dukovany ve Valči přivítal stovku hostů

Po dvouleté pauze způsobené kovidem se ve čtvrtek 5. května opět uskutečnilo ve Velkém sále hotelu Zámek Valeč setkání - seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Poslední seminář se uskutečnil online formou v roce 2020. Tématem toho letošního byla aktuální situace v provozu, spolehlivosti a bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Zazněly i informace o přípravě nového bloku EDU 5 a o stavu úložiště radioaktivních odpadů.

35 let od zavezení prvního paliva do reaktoru 3. bloku v JE Dukovany

35 let od zavezení prvního paliva do reaktoru 3. bloku v JE Dukovany

Dukovanští energetici 29. dubna 1987 poprvé zavezli palivo do posledního čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Dukovany a o měsíc později v něm spustili první řízenou štěpnou reakci. Od té doby obě turbosoustrojí čtvrtého výrobního bloku, která od energetiků dostala jména Gerda a Marta, vyrobila 119 640 214 MWh čisté bezemisní energie, která by vystačila všem českým domácnostem na sedm let.

Američané a Francouzi budou nově dodávat jaderné palivo do Temelína

Ve výběrovém řízení na dodavatele jaderných palivových souborů pro jadernou elektrárnu Temelín zvítězily americká společnost Westinghouse a francouzská společnost Framatome. Dodávky budou realizovány od roku 2024 a potrvají zhruba 15 let. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun.

 

Nový měřící vůz v JE Dukovany ke kontrole vnějších kabelů JE

Nový měřící vůz v JE Dukovany ke kontrole vnějších kabelů JE

ČEZ pro energetiky v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín pořídil nový měřicí vůz, který slouží pro diagnostiku vnějších kabelových vedení. Vůz je oproti stávajícímu vybaven moderním zařízením, které umí změřit takové parametry kabelů, na základě kterých mohou technici predikovat jeho další životnost.

Energetici v JE Dukovany ukončili odstávku 1. bloku

Energetici v JE Dukovany ukončili odstávku 1. bloku

Energetici Jaderné elektrárně Dukovany dnes ukončili pravidelnou odstávku 1. bloku pro výměnu paliva. Během uplynulých 46 dnů vyměnili přibližně čtvrtinu paliva a zkontrolovali a modernizovali řadu zařízení. Bezemisní elektrickou energii blok začal blok dodávat s několikadenním předstihem už v pondělí a nyní operátoři postupně zvyšují výkon reaktoru. V provozu tak jsou v Dukovanech všechny čtyři výrobní bloky.

Základní informace pro případ radiační havárie JE Dukovany / Основна інформація у разі радіаційної аварії на АЕС Дуковани 2022- 2023

Základní informace pro případ radiační havárie JE Dukovany / Основна інформація у разі радіаційної аварії на АЕС Дуковани 2022- 2023

Pro ukrajinské občany, žijící v obcích zóny havarijního plánování JE Dukovany, jsou základní informace, jak postupovat v případně vyhlášení radiační havárije JE Dukovany k dispozici na webových stránkách JE Dukovany - www.aktivnizona.cz a naleznou je i zde, na stránkách Občanské bezpečnostní komise, v sekci Ke stažení - Příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany | obkjedu.cz

Основна інформація на випадок радіаційної аварії призначений для вас, мешканців зони аварійного планування АЕС Дуковани, служить для забезпечення вашої готовності до можливої радіаційної аварії.

ČEZ spustil výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech

ČEZ spustil výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech

Dnes ČEZ, respektive jeho stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, zahájil výběrové řízení na dodavatele stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo k tomuto kroku souhlas poté, co bezpečnostní složky posoudily dokumenty z předchozí fáze, tedy zapracování bezpečnostních požadavků do poptávkové dokumentace, a ukončily bezpečnostní posouzení všech tří uchazečů. Těmi jsou americký Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP.

Seminář OBK při JE Dukovany 2022

Seminář OBK při JE Dukovany 2022


Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany pořádá seminář na téma provoz JE Dukovany a budoucnost jaderné energetiky v lokalitě Dukovany.

5. 5.2022, Valeč u Hrotovice, Hotel Zámek Valeč, Velký sál, od 9.30 hod

Program semináře ke stažení dále ve zprávě.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany