Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Kulaté stoly ke stavbě NJZ - EDU 5

Na přelomu září a října pozval investor pátého bloku EDU (společnost Elektrárna Dukovany II, a.s.)  všechny tři uchazeče o zakázku do JE Dukovany, aby si prohlédli lokalitu a místo budoucí výstavby, tedy na tzv. „site visit“. Tyto prohlídky trvaly dva dny a byly neveřejné.

Prezident podepsal Lex Dukovany

Praha 27. září (ČTK) - Ruské a čínské firmy se nebudou moci jakkoliv zúčastnit stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Počítají s tím bezpečnostní záruky v takzvaném nízkouhlíkovém zákoně, který podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK dnes o tom informoval jeho mluvčí.

Zákon počítá s tím, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína mezi tyto státy nepatří. Nejen pro stavbu, ale ani pro údržbu nového bloku nebudou moci být použity technologie jakkoli závislé na nepovolených dodavatelích.

Newsletter MPO

Newsletter MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) obnovilo vydávání tzv. občasníku jaderné energetiky.

Zářijový Newsletter jaderné energetiky vám přináší:

    • Rekapituluje milníky přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech či události z druhého a třetího čtvrtletí tohoto roku.
    • Zabývá se také V. zasedáním Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR.
    • Víc se v něm dozvíte i o diskusi k jaderné energetice v Evropské unii, konkrétně hodnocení tzv. „taxonomie“, které má za cíl nastavit vodítka pro udržitelné investice.
Kulatý stůl s EdF o nabídce pro EDU 5

Kulatý stůl s EdF o nabídce pro EDU 5

Ve středu  22.9. se v Třebíči v aule SPŠ Třebíč uskutečnil první kulatý stůl se zájemci o dodávku pro EDU 5. 

Dukovany i Temelín čeká mezinárodní prověrka bezpečnosti

Dukovany i Temelín čeká mezinárodní prověrka bezpečnosti

Odolnost Dukovan a Temelína proti záměrnému útoku, ochrana digitálních systémů, záložní řešení i nastavené procesy a řada dalších oblastí bude v listopadu součástí rozsáhlé mise Mezinárodní organizace pro atomovou energii. Požádala o ni přímo Česká republika prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Obě elektrárny už obdobnou prověrkou prošly na přelomu tisíciletí, společnost ČEZ očekává, že i letošní mezinárodní mise potvrdí původní výborné výsledky.

Krátkodobé odstavení 3. bloku JE Dukovany

Krátkodobé odstavení 3. bloku JE Dukovany

Kvůli diagnostice jednoho z bezpečnostních čerpadel museli energetici krátkodobě odstavit v úterý odpoledne třetí výrobní blok. Další tři výrobní bloky zůstávají v Dukovanech v nominálním režimu. 

Šestá dukovanská chladicí věž dostala nový kabát

Šestá dukovanská chladicí věž dostala nový kabát

Čistotou a hladkostí září do světle šeda zbarvený povrch pláště chladicí věže číslo šest. Jeho detailní obnovu, kterou energetici ukončili jen před pár dny, prováděli v rámci plánované komplexní obnovy. Energetici tak po 14 měsících dokončili obnovu stavebních částí věže, která slouží k odvodu nevyužitelného zbytkového tepla třetího výrobního bloku při bezemisní výrobě elektřiny a plynule přešli na obnovu sousední věže číslo 5.

Oznámení havarijního cvičení v JE Dukovany

Oznámení havarijního cvičení v JE Dukovany

V areálu Jaderné elektrárny Dukovany proběhne ve čtvrtek 19. 8. v prostorách úložiště středně a nízko radioaktivních odpadů (ÚRAO) havarijní cvičení s cílem ověřit součinnost mezi provozovatelem úložiště SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů), směnovým inženýrem a havarijním štábem elektrárny, dále ověřit poskytování informací dotčeným orgánům a organizacím a také součinnost a připravenost elektrárenských hasičů k zásahu na úložišti při mimořádné radiační události.

Odstávka Dukovan byla digitální

Odstávka Dukovan byla digitální

Minulý týden ukončená odstávka třetího bloku Jaderné elektrárny Dukovany proběhla už standardně s novým systémem digitální podpory zajišťování. Zároveň pokračuje 3D skenování klíčových částí technologie a řada dalších aktivit. Odstranění papíru je nejen dalším krokem k ozelenění elektráren, ale zároveň dál přispívá ke zvyšování bezpečnosti a efektivity provozu.

Energetici v Dukovanech spustili 3. výrobní blok

Energetici v Dukovanech spustili 3. výrobní blok

V Jaderné elektrárně Dukovany dnes v noci energetici ukončili odstávku 3. výrobního bloku, kterou provádí pravidelně pro výměnu části paliva za čerstvé.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany