Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

EDU II ze skupiny ČEZ obdržela doplněné nabídky od uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech i na tři další jaderné bloky

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, obdržela doplněné nabídky na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dodavatelé předložili aktualizovanou nabídku na pátý blok Dukovan i na další tři bloky. Francouzská EdF a korejská společnost KHNP měly na podání nabídek čas do dnešní deváté hodiny. Nyní proběhne ze strany EDU II posouzení nabídek jak z ekonomického, tak i obchodního a technického hlediska. Model hodnocení je nastaven na základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE/IAEA).

Seminář OBK při JE Dukovany 2024

Seminář OBK při JE Dukovany 2024

V pátek 19.dubna se v Hotelu Zámek Valeč konal tradiční seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. V auditoriu se sešlo na sto účastníků, zejména z řad zastupitelů a podnikatelů z dvacetikilometrového okolí JE Dukovany. Nosným tématem semináře byl provoz elektrárny v roce 2024 a vhled do její budoucnosti.

Třetí blok Jaderné elektrárny Dukovany dosáhl výkon 513 MW, poprvé v historii

Energetici v Dukovanech dosáhli plánovaného zvýšení elektrického výkonu 3. výrobního bloku – špičkově až 513 MWe. Právě třetí výrobní blok ze čtyř dukovanských bloků po ukončení série předepsaných testů, které potvrdily správnost vypočtených provozních parametrů, dosáhl za optimálních provozních podmínek historicky nejvyšší okamžitou hodnotu výroby. Roční výroba Jaderné elektrárny Dukovany by měla po úpravách, které v letošním roce čekají ještě zbývající tři bloky, vzrůst o cca 300 000 MWh. 

Energetici na 3. bloku dosáhli historicky nejvyššího výkonu bloků Jaderné elektrárny Dukovany

Dukovanský třetí blok poprvé v historii dosáhl tepelného výkonu 1475 MWt, což je o 2,3 % víc než doposud a při optimálních klimatických podmínkách odpovídá výkonu 511 MWe.  Navýšení, kterého energetici bezpečně dosáhli bez jakéhokoliv navýšení spotřeby paliva či emisí, odpovídá například trojnásobku výkonu vodní elektrárny na patě Brněnské přehrady.  Roční výroba Jaderné elektrárny Dukovany by měla po úpravách na všech blocích vzrůst příští rok o cca 300 000 MWh. 

Termín pro podání závazné nabídky až na čtyři jaderné bloky se prodlouží o dva týdny

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. ze Skupiny ČEZ prodlouží termín pro podání aktualizovaných nabídek na pátý blok v Dukovanech a závazných opcí na další tři bloky -  šestého bloku v Dukovanech a dvou v lokalitě Temelín. O prodloužení zažádala společnost Électricité de France (EDF), stát zastoupený Ministerstvem průmyslu a obchodu doporučil této žádosti vyhovět. Termín pro podání aktualizovaných nabídek je nyní 30. duben 2024 a celkový harmonogram projektu se nemění.

ČEZ dokončil údržbu a spustil třetí výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany

ČEZ dokončil údržbu a spustil třetí výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany

Energetici Jaderné elektrárny Dukovany dnes v noci úspěšně obnovili výrobu na třetím výrobním bloku. S mírným předstihem tak ukončili první letošní odstávku 3. reaktorového bloku pro pravidelnou údržbu, kontroly zařízení a výměnu části paliva za čerstvé. Operátoři aktuálně zvyšují výkon bloku a provádí další předepsané testy a kontroly zařízení. V Dukovanech jsou tak nyní v provozu všechny čtyři výrobní bloky a dva bloky v Temelíně.

Dopad stavby EDU II na sociální a ekonomickou situaci regionu - téma setkání v Třebíči

25. 3. Právo. 25. března se v Hotelu Atom v Třebíči setkali Premiér, ministři,  hejtmani, senátoři se zástupci municipalit, průmyslníků a podnikatelů z okolí JE Dukovany. Tématem byl dopad stavby EDU II na sociální a ekonomickou situaci regionu.

Další fáze jaderného tendru. Vláda požádá zájemce o předložení závazných nabídek na výstavbu více bloků

Další fáze jaderného tendru. Vláda požádá zájemce o předložení závazných nabídek na výstavbu více bloků

Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany se dostává do další fáze. Vláda rozhodla, že vyzve účastníky výběrového řízení k předložení závazných nabídek na výstavbu více jaderných bloků. Díky tomu bude moci stát zajistit v budoucnosti občanům a firmám bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny za dostupné ceny. V důsledku tohoto rozhodnutí také dojde k posunu termínu pro dokončení tendru až o tři měsíce. Vláda na svém jednání rozhodla i o tom, že v další fázi tendru budou osloveni jen dva účastníci. Firma Westinghouse nesplnila nutné podmínky.

Odstávka 3. výrobního bloku v JE Dukovany

Odstávka 3. výrobního bloku v JE Dukovany

ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany v pátek 19. 1.2024 zahájil letošní první odstávku reaktorového bloku pro pravidelnou údržbu, kontroly zařízení a výměnu části paliva za čerstvé. Zbývající tři bloky elektrárny Dukovany jsou v provozu na nominálním výkonu.

Dukovany zvýší výkon a investují do zajištění nejméně šedesátiletého provozu

V průběhu roku 2024 energetici postupně zvýší výkon všech čtyř výrobních bloků Jaderné elektrárny Dukovany o 2,3 %.  Na konci procesu by výroba měla vzrůst o více než 300 000 MWh.  Společnost ČEZ bude i letos do Dukovan masivně investovat, na další zvyšování bezpečnosti a modernizaci vynaloží cca 3,3 mld. Kč. Cílem je zajištění nejméně šedesátiletého provozu všech výrobních bloků.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany