Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2007

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

27. 5. 2007

Dnes několik slov o tom, jak komisaři OBK získávají aktuální informace z elektrárny: den co den dostávají elektronickou cestou hlášení o provozním stavu každého z bloků elektrárny. Tutéž informaci dostává například i Úřad pro jadernou bezpečnost. Pokud je vzhledem ke vzniklé situaci na JE svolán havarijní štáb, neprodleně se o tom dozví i komisaři, kteří jsou informováni i o jeho cvičném svolání. Je tedy na komisařích, jak vyhodnotí závažnost informace. Mohou okamžitě přijet na elektrárnu a o vzniklé situaci se dozvědět více přímo na místě. Zde mohou rozmlouvat se zaměstnanci a nahlížet do provozní i projektové dokumentace.

Občanská bezpečnostní komise informuje

13. 5. 2007

Vážení spoluobčané, před jedenácti lety vznikla na základě dohody mezi Sdružením obcí Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcemi Dukovany a Rouchovany na straně jedné a JE Dukovany na straně druhé, Občanská bezpečnostní komise. Jejím účelem je sledovat očima občanské veřejnosti způsob provozování elektrárny a informovat o tom objektivně a neprodleně občany v okolí JE i v celé republice.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany