Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Občanská bezpečnostní komise informuje

29. 05. 2012

Dlouhá odstávka 2. výrobního bloku plánovaná na 78 dní skončila 14.května s předstihem 14,4hodin.
Následuje prověřování všech důležitých systémů a to na několika výkonových úrovních. Plného výkonu, to je 500MW, tak dosáhne blok koncem měsíce května. Tím byla završena modernizace celé elektrárny a její standardní výkon bude 2000MW. Ke druhému letošnímu zasedání OBK se sešli komisaři 23.května. Pravidelnou informaci o provozu elektrárny přednesl Ing. Jaroslav Vlček. O tom jak to vypadá s náborem perzonálu nám prozradila Ing. Marta Růžičková, která má v Dukovanech tuto agendu na starosti. Z jejího referátu vyplynulo, že přirozená obměna provozního perzonálu je zajištěna  a výchova nových jaderných odborníků se zdárně rozvíjí.

Občanská bezpečnostní komise informuje

13. 05. 2012

K čemu je OBK?

             

Když jedu automobilem s rodinou a někam spěcháme, mluví mi manželka do řízení: "Snad je důležitější vůbec dojet než nás někde vybourat? Neblázni!" říká. Myslím, že nejsem ojedinělý případ, že každý z nás řidičů má tuto zkušenost. Není to vždy příjemné, ale je to legitimní starost i právo spolujezdce zajímat se o bezpečnost všech, kteří spolu cestují. Naši spolujezdci jsou většinou také řidiči, znají vozidlo a jeho možnosti stejně jako my a tak dobře vědí a vidí, o jaká rizika se při jízdě jedná.

Občanská bezpečnostní komise informuje

01. 05. 2012

Zátěžové testy jaderných elektráren se staly společným tématem paní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, zástupců České nukleární společnosti (ČNS) a Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany.

Jarní seminář České nukleární společnosti a Občanské bezpečnostní komise

Jarní seminář České nukleární společnosti a Občanské bezpečnostní komise

25. 4. 2012

Zátěžové testy jaderných elektráren se staly společným tématem paní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, zástupců České nukleární společnosti (ČNS) a Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany.

Občanská bezpečnostní komise informuje

16. 04. 2012

Před třinácti měsíci způsobila vlna tsunami havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima. Jako reakce na ni vyzvala Evropská unie své členské státy k provedení tzv. „zátěžových testů“. Jejich úkolem je zkontrolovat, zda od doby úvodního projektu se nezměnily přírodní poměry  nebo nebyly opomenuty důležité okolnosti pro jadernou bezpečnost.

Občanská bezpečnostní komise informuje

02. 04. 2012

Již po šesté se v Dukovanech sešli pracovníci dispečinků, rozvoden a vodních elektráren, aby cvičili manipulace, které je nutno provést po vzniku havárie black-out.
             

Co je to black-out a v čem spočívá jeho nebezpečí pro elektrárnu? Jde o havárii bloku jaderné elektrárny, při níž dojde ke ztrátě vnějších i vnitřních zdrojů elektrického napájení včetně všech tří dieselgenerátorů (DG).

Občanská bezpečnostní komise informuje

21. 02. 2012

Letos se poprvé sešli komisaři ke svému jednání 16.února a to v plném počtu včetně svých elektrárenských partnerů.
Informaci o aktuální situaci v elektrárně i souhrnnou zprávu o jejím provozu v minulém roce přednesl Ing. Jaroslav Vlček. Dalším programem bylo zhodnocení práce komise  v minulém roce a příprava plánu na rok letošní. Zátěžové testy evropských elektráren, zvláště pak té dukovanské, jsou nosným tématem letošní činnosti komise. SÚJB a Centrum výzkumu Řež u Prahy pořádá 28. února „kulatý stůl“ na téma zátěžových testů. Dva vyslaní komisaři se zde seznámí s názory a argumenty nevládních organizací. O tomto jednání Vás budu informovat příště.

Občanská bezpečnostní komise informuje

06. 02. 2012

S příchodem vlny mrazů vzniklo podezření, zda lze za této situace spustit varovné sirény v pětikilometrovém pásmu kolem elektrárny. Zkouška byla provedena v pátek 3. února ráno při dvaceti stupňovém mrazu. Všechny sirény houkaly naprosto spolehlivě. Výměnu sedmi blokových transformátorů na přečerpávací elektrárně bude provádět společnost Škoda Praha Invest. Důvodem výměny je modernizace transformátorů v souvislostí se zvýšením výkonu elektrárny. Dílo je rozděleno do dvou etap. První je sjednaná na termín od 3. září do 12. října tohoto roku,provedení II. etapy se předpokládá v letech 2013 – 2020 v rámci některé z plánovaných odstávek v délce cca 40 kalendářních dní. Termín II. etapy bude přesně stanoven objednatelem nejpozději do konce roku 2012 na základě provedené diagnostiky demontovaných transformátorů z I. Etapy.

Občanská bezpečnostní komise informuje

23. 01. 2012

V souvislosti s dokončením a zveřejněním zátěžových testů JE Dukovany, navštívili členové Hospodářského výboru Parlamentu ČR elektrárnu, aby s pomocí odborníků, mezi kterými byla i  předsedkyně SÚJB paní Dana Drábová, na místě přesvědčili o způsobu provozování a stavu bezpečnosti této elektrárny. Na tiskové konferenci předseda Hospodářského výboru Milan Urban prohlásil: „O jaderné energetice bezesporu musíme vést celospolečenskou debatu. Nevydal bych se však cestou ukvapených rozhodnutí jako některé evropské země. Můj názor je dlouhodobě neměnný – budoucností je vyvážený mix jaderné energie, fosilních paliv a obnovitelných zdrojů.“ 

Občanská bezpečnostní komise informuje

10. 01. 2012

Na závěr starého roku propagovala komise svoji činnost v regionálním tisku. Všichni komisaři odpověděli na otázky, týkající se existence elektrárny v regionu:

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany