Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2016

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Spoločné rokovanie OBK Dukovany a OIK Mochovce a Jaslovské Bohunice

Spoločné rokovanie OBK Dukovany a OIK Mochovce a Jaslovské Bohunice

3.10.2016

Členové OBK při JE Dukovany se koncem září na společném jednání v Tatranské Lomnici setkali se členy OIK (Občanské informační komise) Mochovce a OIK Jaslovské Bohunice.

Účastníci setkání se navzájem informovali o situaci v oblasti provozu JE Dukovany,  JE Jaslovské Bohunice a  JE Mochovce a dalších aktuálních otázkách jaderné energetiky Slovenska a České republiky. 

Malé shrnutí:

Společnost Slovenské elektrárně (SE, a.s.) provozuje  na Slovensku dva bloky VVER 440/213 (stejné bloky jako v EDU) v Jaslovských Bohunicích (od roku 1984/85) a dva bloky VVER 440/213 na JE Mochovce (od roku 1998/99). Současně SE, a.s, staví dva bloky VVER 440 v Mochovcích (EMO 3,4).

Další společností je státní firma JAVYS (Jadrová vyradovacia společnost Slovenska), která  likviduje starší elektrárnu A1 (těžkovodní plynem chlazený reaktor 150MW byl v provozu v letech 1972–1976) a dva bloky první generace  tzv. V1 (VVER 440/230) odstavené v letech 2006/2008. JAVYS také provozuje sklad použitého paliva a spalovnu RA odpadů v Jaslovských Bohunicích a úložiště nízkoaktivních odpadů v Mochovcích.

Třetí společností je společnost JESS (Jadrová energetická společnost Slovenska), která připravuje výstavbu nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích. Zajímavé je, že JESS je vlastněná Slovenským státem a firmou ČEZ. Setkání se zúčastnili také zástupci slovenského jaderného dozoru (ÚJD).

Za OBK vystoupil Aleš John s celkovým popsáním situace v Česku, Jiří Bezděk se situací o provozu JE Dukovany a připravované výstavbě nového bloku a Jiří Slovák, ředitel SURAO, který jako novým členem OBK EDU, zevrubně představil situaci v Čechách  v oblasti ukládání radioaktivních odpadů a aktuálním stavem hledání lokality a přípravy výstavby hlubinného úložiště použitého paliva.

V neformálních diskusích se potom probíraly konkrétní otázky komunikace mezi provozovatelem jaderných elektráren a obyvatelstvem. Jednání podpořilo dlouhodobě dobré vztahy mezi zástupci municipalit z okolí českých a slovenských jaderných elektráren.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Soubory ke stažení

Prezentace OIK Bohunice - Gilbert Liška
Prezentace OIK Mochovce_Miroslav Považan
Prezentace SE, a.s. - Robert Holý
Prezentace JAVYS, a.s. - Dobroslav Dobák
Prezentace JESS, a.s. - Tomáš Vavruška
Prezentace ÚJD SR - Peter Uhrík
Prezentace ČEZ, a.s. - Jiří Bezděk
Prezentace SÚRAO - Jiří Slovák

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany