Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
WIN Czech - Ženy v jádře

WIN Czech - Ženy v jádře

Rozhovor s předsedkyní Žen v jádře, s paní Larisou Dubskou.

Zajímavé jaderné konstrukce

Zajímavé jaderné konstrukce

Jaderná zajímavost - historie vzniku "plovoucích" jaderných elektráren.

Jaderná energetika na přelomu roku

Shrnutí informací ze světa jaderné energetiky v roce 2018.

Opakovaný náběh 4. bloku EDU

Loňský rok byl pro EDU docela příznivý, nicméně sem tam se vyskytly technické problémy, pojďme se k jednomu z nich vrátit.

Začátkem listopadu 2018 končila odstávka čtvrtého bloku, blok se začal najíždět, v průběhu náběhu se při prováděných kontrolách a zkouškách zjistila malá netěsnost v parogenerátoru, blok bylo nutné odstavit, vychladit a provést opravu. K čemu došlo.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany